(၁)ေန၀င္းေျမး (၂) ေရႊမနး္…ဒီအုပ္စုနွစ္ခုဟာ ဒီမိုအုပ္စုနဲ ့စစ္အုပ္စု နွစ္ခုၾကားမွာ ခြခ်က္ ကစားျပီး စီးပြားေရး ၊ နိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ေနတယ္

Ko Lucky

ခြခ်က္မ်ား

(၁ )ေန၀င္းေျမး ေက်ာ္ေန၀င္းနဲ ့ဇြဲေန၀င္းက ဒီမိုအုပ္စုေတြနဲ ့ေပါင္းေနခ်ိန္မွာ ေအးေန၀င္းက စစ္အုပ္စု ၊ မ်ိဳ းနွစ္တစုနဲ့ေပါင္းေနတယ္။ နွစ္ဖက္ခြထိုင္ျပီး ညီအကိုေတြ နိုင္ငံေ၇းအျမတ္ထုတ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။
(၂) ေရႊမနး္ကNLD အုပ္စုနဲ ့ေပါင္း သလို လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ခမည္းခမက္ ခင္ေရႊက ၾက့ံခိုင္ေရး၊စစ္တပ္နဲ ့မ်ိဳးနွစ္တစု နဲ ့ေပါင္းေနတယ္။

ဒီေရႊမန္းအုပ္စုနဲ့ေန၀င္း မ်ိဳးဆက္အုပ္စုဟာ ေျခးလွမး္က်ဲက်ဲ နဲ ့ျမန္မာ ့နိင္ငံေရးကို ျခယ္ လွယ္ေနတယ္။ နွစ္ဖက္လံုးကလည္း အတိုင္ေဖာက္ညီေနတယ္။ ေရႊမန္းသားေအာင္သက္မနး္ နဲ ့ေက်ာ္ေန၀င္းဟာ စီးပြားအက်ိဳးတူ ျဖစ္တယ္။ေရႊမန္းသားအငယ္တိုးနုိင္မန္းနဲ ့ေအးေန၀င္းဟာ နုိင္ငံေ၇းမွာ ေနာက္ကြယ္က အက်ိဳး တူေတြ ျဖစ္တယ္။

ဒီအုပ္စုနွစ္ခုဟာ ဒီမိုအုပ္စုနဲ ့စစ္အုပ္စု နွစ္ခုၾကားမွာ ပါးပါးေလး ကစားျပီး စီးပြားေရး ၊ နိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ေနတယ္။ ခင္ေရႊနဲ ့ေအးေန၀င္းဟာ မဘသ က ဒုသီလကိုယ္ ေတာ ္ေတြနဲ ့ေစြေစာင္းတို ့အုပ္စုကို ေနာက္ကြယ္ကေန အၾကီးအက်ယ ္ေထာက္ပ့့့့့ံေနတာ ၾကာပါျပီ၊ ျပည္သူကို လွည့္စားေနတာပါ။အုပ္စုနွစ္ခုမွာ ခြဲ ျပီး လွဳပ္ရွဳားေနတာ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ျပည္နဲ ့ပတ္သက္တဲ ့NLD အုပ္စု လုပ္ေဆာင္ေနတဲ ့အေၾကာင္းအရာေတြမွာ
ေရႊမန္း အုပ္စုနဲ့ေက်ာ္ ေန၀င္းအုပ္စုက လမ္းေၾကာင္းေပးျပီး အျမတ္ထုတ္
ေနတာပါ။ YBS ကသက္ေသပါဘဲ။ခင္ေရႊ ဟာ ေရႊမန္း နိုင္ငံေရးပံုရိပ္ေဖာ္
ေဆာင္ဖို ့နဲ ့ေ၇ႊမန္းရဲ ့နုိင္ငံေရးအတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားဖို ့ေနာက္ကြယ္
ကေန ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသူတေယာက္ပါ။ ေရႊမနး္သားတိုးနိုင္မန္းက
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္။

၁၃ ပါတီ က ေခါင္းေဆာင္ ေတြကို္လညး္ တိုးနိုင္မန္းနဲ့ခင္ေရႊက စည္းရံုးထားနိုင္ပါတယ္။ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့ပါ။ နိုင္ငံေရးကစားကြက္ခင္းျပီး NLD ကို က်ံဳဴ းသြင္းေနတာပါ။ စစ္တပ္ဖက္က
ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလညး္ ေရႊမန္းသားေတြက နည္းေပါင္းစံုန႕ဲ့ေနာက္ကြယ္
ကေန မိ္္တ္ဖြဲ ့ထားပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရယင္ ကလိမ္ အုပ္စု နွစ္ခု ေပါင္းမိ
ေနတာပါ။ သတိထားၾကပါ။ ေစာ င့္ၾကည္ ့ၾကပါ။

Advertisements

One thought on “(၁)ေန၀င္းေျမး (၂) ေရႊမနး္…ဒီအုပ္စုနွစ္ခုဟာ ဒီမိုအုပ္စုနဲ ့စစ္အုပ္စု နွစ္ခုၾကားမွာ ခြခ်က္ ကစားျပီး စီးပြားေရး ၊ နိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ေနတယ္

 1. Ko Lucky added 3 new photos — with Yan Aung.
  57 mins ·
  တလိမ္ နွစ္လိမ္ ဆင့္ကာလိမ္
  —————————————
  အခုတေလာ သူရေရႊမန္းက ဥပေဒ စကားနဲ ့လူ ့အခြင္ ့အေ၇းစကားေတြ အရမ္း ေျပာေနတယ္။
  ရခိုင္ျပည္နယ္ က လူ ့အခြင္ ့အေ၇း အေၾကာင္းေတြေတာင္ပါေသးတယ္။
  ဘာတဲ ့လူ ့အခြင္ ့အေ၇းေဖာက္ဖ်က္ ယင္ မည္သူကို မဆို ထိေ၇ာက္စြာအေ၇းယူမယ္
  ဆိုပါလား။ ဖတ္လို ့ေတာ့ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။
  ခင္ဗ်ားမလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေျပာထားတာေတြလိုက္ေျပာျပီး ပံုရိပ္
  ေကာင္း ရွာ ေနတာ နဲ ့ဘဲ အခ်ိန္ကုန္ေနတာ။ အဲဒီေတာ ့ခင္ဗ်ားကို အက်ိဳးရိွ
  ေအာင္ အၾကံေလးေတြ ေပးမလို့ပါ။ ရခိုင္က လူ ့အခြင္ ့အေ၇းတို ့တုိင္းျပည္
  တခုလံုးနဲ ့ဆိုင္တဲ ့ဥပေဒ ျပသနာေတြထက္ ပိုအက်ိဳးရိွတာေလးေတြ သူရ
  ေရႊမန္း လုပ္လုပ္ရေအာင္ အၾကံေပးတာပါ။ ခင္ဗ်ား တို့မိသားစု ပိုင္တဲ
  ့ဧရာေရႊ ၀ါ လုပ္ငန္းစုၾကီးလက္ေအာက္မွာ company ခြဲ ေတြ အမ်ားၾကီးဗ်။
  ခင္းဗ်ား တုိင္းျပည္က ခိုးထားလို ့ရသမွ် နဲ ့တည္ေထာင္ထား
  တဲ ့စီပြားေရးအင္ပါယာၾကီးေပါ့ဗ်ာ။ အဲ ဒီထဲမွာ လူ့ ့အခြင္ ့အေ၇းေဖာက္ဖ်က္
  မွုေတြ ၊အလုပ္သမားဥပေဒ ခ်ိ ဳးေဖာက္မွဳေတြအမ်ားၾကီးရိွ ေနတာ သူရေရႊ
  မန္း မသိလို ့ေတာ ့မဟုတ္ေလာက္ပါဘူးေနာ္။ ခင္းဗ်ားတုိ ့မိသားစု လူမိုက္
  ငွားေမြးထားတဲ ့HR ဌာန က ေနတဆင္ ့ခင္ဗ်ားတုိ ့မိသားစုရဲ ့ယုတ္မာတဲ့
  ေသာက္က်င္ ့ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခုိင္းေနတာ က ၁၀ စုနွစ္တခု
  ေက်ာ္ ၾကာေနျပီဗ်။ ၀န္ထမ္းေတြဆီက လစာေငြေတြ ျဖတ္ေတာက္ေနတာ
  ေတြ၊ အလုပ္ခ်ိန္ပိုခုိင္းျပီး အခ်ိန္ပိုေၾကးမေပးတာေတြ ၊ ေပးထားတဲ ့လစာနဲ ့
  မတန္တဆ အလုပ္၀န္အားေတြ ခိုင္းေစေနတာ ေတြက ဆိုးရြားလြန္းလွပါ
  တယ္။ Ayer Shwe Wah company အုပ္စုမွာ အဆိုးဆံုးက ၀န္ထမ္းေတြ
  ရဲ ့ကိုယ္က်င္ ့တရားေတြကို ဖ်က္ဆီး ျပီး အမွားလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ ့အုပ္ခ်ဴပ္
  ေနတာဘဲျဖစ္တယ္။
  ေျခဥမွာ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ရ ဥပေဒကို ျပဌာန္းထားေတာ ့သူရေရႊ
  မန္းရဲ ့ဧရာေ၇ႊ၀ါ အင္ပါယာၾကီးမွာ ၂၀၁၀ကေန ၂၀၁၇ အထိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ ့
  တဲ ့အလုပ္သမားဥပေဒနဲ ့လူ ့အခြင္ ့အေ၇း ျပစ္မွဳေတြက အမွဳ ေပါင္း ၁၀၀
  ေက်ာ္ ရိွေနတယ္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ သက္ေသေတြနဲ ့တကြ ရိွေနတာျဖစ္
  တယ္။ ဧရာ၀တီ တိုင္းမွာ အေျခစိုက္ထားတဲ ့ဧရာေရႊ၀ါ အင္ပါယာလက္
  ခြဲံျဖစ္တဲ့ Ayer Shwe Wah Live stock company ဟာ လူ ့အခြင္ ့အေရး
  အခ်ိဳး ေဖာက္ဆံုးျဖစ္ျပီး Elite Express က ဒုတိယလိုက္ပါတယ္။ ဧရာ
  ၀တီတုိင္းတခု လံုးဟာ သူရေရႊမန္း ရဲ့ဧရာေရႊ၀ါ company က အစိုးရပိုင္
  စက္သံုးဆီ ဆိုင္ေတြကို private လုပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆီေမွာင္ခိုစီးပြား
  ေရး ၾကီးထြားသြားခဲ ့ရပါတယ္။ Elite Express လုပ္ငန္းမွာဆိုယင္လဲ
  ၀န္ထမ္းေတြ အေပၚ အလုပ္သမားဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္မွဳေတြ ကို ျပင္းထန္
  စြာ ျပဳ လုပ္လြန္းလို ့အလုပ္သမား၀န္ထမ္းေတြ ထြက္သူနဲ ့အထုတ္ခံရသူ
  နဲ ့ျဖစ္ခဲ ့ၾကရပါတယ္။ အထုတ္ခံၾကရသူေတြဟာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတြ
  ဥပေဒအရ မရိွ တဲ ့အျပင္ ရပိုင္ခြင္ ့ေတြ ပါ ဆံုးရံွဳ းခဲ ့ၾ႕ကရပါတယ္။တရက္
  ကို ၁၀ နာရီ မွ် အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုေၾကးေတြ မေပးလို ့
  ျပသနာရွာတဲ ့၀န္ထမ္းအလုပ္သမားေတြကို အေၾကာင္းရွာျပီးအလုပ္မွ
  ထုတ္ပစ္တဲ ့အထိ ျဖစ္ပြားခဲ ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေရႊမနး္ မသိဘူးဆိုတာ
  ေတာ ့မျဖစ္နုိင္ပါ။ သိခ်င္ယင္ေျပာပါ။ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ
  နဲ ့တကြ ပို ့ေပးပါမယ္ ။Elite Petrochemical ဆိုတာ ကလည္း သူရ
  ေရႊမန္းမိသားစုရဲ့ဆီေမွာင္ခို တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴ းရာဌာန ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။
  ဒီဌာန ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ၾကရတဲ ့၀န္ထမ္းေတြဟာ ဆီလုပ္ငန္းမွာ Safety
  နဲ ့ပတ္သက္တဲ ့ ၀တ္စံုေတြ၊ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးမွဳေတြမ၇ိွ တဲ ့အ
  တြက္ နွစ္ၾကာလာတဲ ့အခါမွာ စက္သံုးဆီေတြရဲ ့side effect ေတြေၾကာင္ ့
  အဆုတ္နဲ ့ပတ္သက္တဲ့ေ၇ာဂါေတြ ၊ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းနဲ ့ပတ္သက္တဲ ့
  ေရာဂါေတြ။အေရျပားနဲ့ပတ္သက္တဲ ့ေ၇ာဂါေတြ ခံစားၾကရပါတယ္။ဒါေတြ
  က သူရေရႊမန္း company အေနနဲ ့ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
  Terminal ဆီဆိုင္ေတြမွာ လညး္ ထုိ ့အတူပါဘဲ။ အလုပ္ခ်ိန္ေတြ မတရားသ
  ျဖင္ ့ေစခိုင္းျခင္းခံေနရလို ့အလုပ္သမားေတြက ေတာင္းဆိုလာတဲ ့အခါ လူ
  မုိုက္ ပံုစံ ေရႊမန္းသားေအာင္သက္မနး္ရဲ ့လက္ေ၀ခံေတြေစလြတ္ျပီးျပသနာ
  ရွာခိုင္းကာ အေၾကာင္းမဲ ့အလုပ္ထုတ္ျခင္းေတြ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
  သူရေ၇ႊမန္းရဲ ့့ဧရာေရႊ၀ါ အင္ပါယာမွာအဆိုးဆံုးက ကေတာ ့အက်င္ ့
  သီလပ်က္စီးေအာင္ ျပဳ လုပ္အၾကပ္ကိုင္ခို္င္းေစျခင္းနဲ ့၀န္ထမ္းျခင္းကိုရန္
  တိုက္ ေပးျပီး ျပသနာျဖစ္လာပါက အမွားအမွန္ မခြဲျခားဘဲ သူရေ၇ႊမန္းမိ
  သားစု ရဲ ့လက္ေ၀ခံပီသ မွုကိုသာ ၾကည္ ့ျပီး ဆံုးျဖတ္တာေတြျပဳ လုပ္ခဲ့တာ
  ဘဲျဖစ္တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကို မ၀ေရစာ လစာေတြေပးတယ္။ ျပီးေတာ ့ဥပ
  ေဒ မ်က္ကြယ္ အလုပ္ေတြခိုင္းေစတယ္။ ေနာက္၀န္ထမး္ေတြၾကားမွာ လက္
  ေ၀ခံေတြ ပင္းထည္ ့ကာ ခုိးယူမွဳေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္လမး္ေၾကာင္းေပး
  ထားတယ္။ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းေတြ company ရဲ ့မတရားေစခိုင္း လုပ္ေဆာင္
  မွဳ ေတြကို မေက်နပ္လို ့ ျပင္ပ ဥပေဒနဲ့ဆိုင္တဲ ့အဖြဲ ့အစည္းေတြကို တိုင္
  တန္းတာေတြ လုပ္ဖို ့ၾကံစည္လာတယ္ဆိုယင္ အဆိုပါ ခိုးယူမွဳ ဆိုတဲ့ ျပစ္
  ခ်က္ေတြ အသံုးျပဳ ျပီး ေထာင္ခ်တာေတြ ၊ အလုပ္ထုတ္တာ ေတြ လုပ္ေဆာင္
  ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေရႊမန္းက တိုက္ရိုက္ခိုင္းေစထားတာ ျဖစ္တယ္လို ့ အ
  ဆိုပါ company ရ ဲ ့အတြင္းသိ HR ၀န္ထမ္းတေယာက္က ေျပာဆိုပါတယ္။
  ဒါေၾကာင္ ့သူရေရႊမန္းအေနနဲ ့တိုင္းျပည္နဲ့ခ်ီတဲ ့ၾကီးက်ယ္လွတဲ ့လူအခြင္ ့အ
  ေရး တို ့ဥပေဒတုိ ့ကို မေဆာင္ရြက္ခင္ ကုိယ္ ့အင္ပါယာမွာရိွတဲ ့ဥပေဒခ်ိဳ း
  ေဖာက္မွဳေတြကိုသာ အယင္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ပါအံုးလို ့အၾက ံျပဳ ပါရေစ၊
  ဒါေတာင္ ဧရာ၀တီတိုင္းထဲက လယ္သမားေတြအေပၚ ဥပေဒခ်ိဳ းေဖာက္ခဲ့
  တာေတြ မပါေသးဘူးေနာ္။ သူရေ၇ႊမန္း လြတ္ေတာ္ နာယကရာထူးတာ
  ၀န္ယူစဥ္ကာလ မွာ ဥပေဒခ်ိဴ းေဖာက္ထားတာေတြ မေ၇းေသးဘူးေနာ္။
  ကိုယ္ ့အျပစ္ေတြကို ဖံုးကြယ္ခ်င္တာနဲ ့တျခား အေၾကာင္းအရာအျပစ္ေတြ
  လိုက္ရွာျပီး ကလိမ္ဆင္ဖို ့ၾကိဳ းစားေနတာေတြရပ္ပါေတာ ့။တိုင္းျပည္ကို
  တကယ္ ေစတနာ ရိွ ယင္ သူရေရႊမန္းနဲ့သားေတြ ၂၀၀၈ ေျခဥျပင္ေရးအ
  တြက္ အားၾကိဳးမာန္တက္လုပ္တာတို ့၊ ဦးေဆာင္ ေတာင္းဆိုတာ တို ့ကို
  ျမင္ စမး္ပါရေစ။

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s