“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနၿပီလား”

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနၿပီလား”

BY NYAN LYNN · MAY 11, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဆူဒန္၊ ယီမင္ႏိုင္ငံတို႔နဲ႔အတူ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ႏုိင္ေျခအရွိဆံုး ထိပ္ဆံုးသံုးႏုိင္ငံထဲမွာ ပါဝင္ေနတယ္လို႔ Early Warning Project လို႔ေခၚတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း (NGO) က ဧၿပီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြမျဖစ္ခင္ မူဝါဒေရးဆြဲသူေတြ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားကာကြယ္လို႔ရေအာင္ ဒီအဖြဲ႔ကအခ်က္အလက္ေတြ ပံ့ပိုးေပးၿပီး သတိေပးတဲ့အဖြဲ႔ပါ။

Image may contain: 2 people, people smiling, text and closeup

အခုလို လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုးစာရင္းထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ရတာကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡေၾကာင့္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕နဲ႔ အစိုးရတခ်ဳိ႕ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေထာက္ျပၿပီး လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ေနတယ္၊ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈရဲ႕ စ႐ုိက္လကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ၊ ဘယ္အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အဲဒီစကားလံုးေတြကို သံုးလို႔ရႏိုင္လဲ၊ ရခိုင္ပဋိပကၡမွာ ဒီစကားလံုးေတြသံုးလို႔ရရဲ႕လား အစရွိတာေတြကိုေမာ္ကြန္းစာဖတ္ပရိသတ္ကို ခ်ျပႏုိင္ဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မက္ဆက္ခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဘရန္ဒိုင္း (Brandeis)တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡအန္တိုနီပိုလန္းစကီ (Antony Polonsky) နဲ႔ ပါေမာကၡ မယ္ရီဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္ (Mari Fitzduff)တို႔ကို အီးေမးလ္က တစ္ဆင့္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဟိုလိုေကာ့စ္ (နာဇီေတြက ဂ်ဴးေျခာက္သန္းကို သတ္ခဲ့တဲ့လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္တဲ့ျဖစ္စဥ္) ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ပါေမာကၡပိုလန္းစကီဟာ နာဇီရာဇဝတ္မႈမ်ားေလ့လာေရး ႏုိင္ငံတကာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပါေမာကၡဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္ဟာလည္း ပဋိပကၡနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိတာေတြကေတာ့ ၎တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျဖေတြထဲကေန ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္​။

“ပါေမာကၡ အန္တိုနီပိုလန္းစကီရဲ႕ အျမင္”

ေမာ္ကြန္း။ ။ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide)နဲ႔ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရးလုပ္မႈ (Ethnic Cleansing)တို႔ရဲ႕ လကၡဏာေတြက ဘာေတြပါလဲ။

ပိုလန္းစကီ။ ။ ကုလသမဂၢက ၁၉၄၈ ဒီဇင္ဘာမွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္ရွင္းက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ထဲမွာ လူမ်ဳိးအုပ္စု၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စု၊ လူမ်ဳိးစု၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔တစ္ခုခုကို အလံုးစံုျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ျဖစ္ ဖ်က္ဆီးလိုတဲ့ ႀကံရြယ္မႈနဲ႔ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို လုပ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒါကို လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္တယ္။

၁။ အုပ္စုအဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း

၂။ အုပ္စုအဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေစျခင္း

၃။ အဲဒီအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လံုးကိုျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ျဖစ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးေစဖို႔ တြက္ခ်က္ၿပီး သူတို႔ဘဝေတြကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိခိုက္ေစျခင္း

၄။ အဲဒီအုပ္စုအတြင္း လူဦးေရေပါက္ဖြားမႈကို ဟန္႔တားလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၅။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ကေလးေတြကို အျခားအဖြဲ႔ကို အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း

၁၉၉၆ မွာ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး(Genocide Watch)ရဲ႕ ဥကၠ႒ ဂရက္ဂရီစတာန္တင္ (Gregory Stanton)က ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲမွာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဟာ အဆင့္ရွစ္ဆင့္နဲ႔သြားတယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ လူတန္းစားခြဲျခားသတ္မွတ္တာ၊ နာမည္ေပးခြဲျခားသတ္မွတ္တာ၊ တစ္ဖက္အဖြဲ႔ကို လူသားမဆန္ေအာင္ ခိုင္းႏိႈင္းေျပာဆိုကဲ့ရဲ႕တာ၊(သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ဖို႔) အုပ္စုဖြဲ႔တာ၊ ေသြးခြဲတာ၊ ျပင္ဆင္တာ (ဥပမာ – သုတ္သင္ရွင္းလင္းမယ့္ လူနာမည္ေတြကို စာရင္းျပဳစုတာ၊ ေခြၽးတပ္စခန္းလိုမ်ဳိးမွာ သီးသန္႔ထားတာ)၊ မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္တာနဲ႔ လက္စလက္နေဖ်ာက္တာ (အေထာက္အထားေတြမီး႐ႈိ႕ပစ္တာ၊ အေလာင္းေတြကို က်င္းတူးၿပီး ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္တာ)တို႔ဆိုၿပီး အဆင့္ေတြပါဝင္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူဟာႏွစ္ခုကိုထပ္ျဖည့္တယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံတာနဲ႔ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းတာဆိုၿပီးေတာ့။

လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈသက္သက္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ရယ္လို႔ေတာ့မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာရရင္ လူေတြကို အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပး ႏွင္ထုတ္တာဟာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္ခံု႐ုံး(ICC)နဲ႔ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီယားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္တရား႐ုံးေတြကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြအရ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြကို က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္လို႔ရတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒမွာေတာ့ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ ကပ္ပါလာတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြအျဖစ္ မွတ္ယူၾကတယ္။ အခ်ဳိ႕အေျခအေနေတြမွာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေပါ့။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဘယ္အေျခအေနေအာက္မွာ အဲဒီစကားလံုးေတြကို သံုးႏိုင္မလဲ။

ပိုလန္းစကီ။ ။ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္တာေတြကို လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္ေနၾကတာရွိတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္ရွင္းက ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံအားလံုးကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားလို႔ပဲ။ ဒါဟာ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈကိစၥနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ရာဇဝတ္မႈခံု႐ုံးနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။

ေမာ္ကြန္း။ ။ အတိတ္နဲ႔ ပစၥဳပၸန္အေျခအေနေတြကို ေထာက္ျပၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ဟာ ျမန္မာျပည္အေနာက္ဘက္ပိုင္းမွာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ေနပါၿပီ၊ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေနပါၿပီဆိုၿပီး ေျပာဆိုေနၾကတာရွိတယ္။(ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ေဒသမွာ၂ဝ၁၂ က ႏိုင္ငံတကာမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလို႔သိၾကၿပီး ျပည္တြင္းမွာ ဘဂၤါလီလို႔ေခၚတဲ့ တိုင္းမဲ့ျပည္မဲ့ မြတ္စ္​လင္မ္​ေတြနဲ႔ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြၾကား ေသြးေျမက်ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့တယ္။) အရင္အစိုးရနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရကေတာ့ (လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ) မဟုတ္ပါဘူးလို႔ျငင္းတယ္။ ဒီအေပၚဘယ္လိုျမင္လဲ။ ႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတာေတြကို ပံုေဖာ္ဖို႔ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးလို႔ရမယ္ထင္လား။

ပိုလန္းစကီ။ ။ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြ က်ဴးလြန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ ရခုိင္မွာျဖစ္ေနတယ္။အဲဒီမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ႏွစ္သန္းေလာက္နဲ႔ မြတ္စ္​လင္မ္​တစ္သန္းေလာက္ ေနထိုင္တယ္။ အခုအဲဒီ မြတ္စ္​လင္မ္​ေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာလို႔ပံုေဖာ္ၾကတယ္။ ဘီဘီစီ(၂ဝ၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ)သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စ္​လင္မ္​ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၁,၉ဝဝ ဟာ ႏွစ္လအတြင္းမွာ တိုင္းျပည္ကေန ထြက္ေျပးသြားၾကရတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးသြားၾကတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၂ဝ၄ ေယာက္ရဲ႕ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုအေျခခံၿပီး ၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ အေစာပုိင္းမွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာထဲမွာ အုပ္စုဖြဲ႔မုဒိမ္းက်င့္တာေတြ၊ လူေတြ ေပ်ာက္သြားတာေတြ၊ အသတ္ခံရတာေတြ၊ အဲဒီထဲမွာ ကေလးသူငယ္ေတြ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံရတာေတြ ပါပါတယ္။ အစီရင္ခံစာထဲမွာ အင္တာဗ်ဴးထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ၁ဝ၁ ေယာက္ထဲက ထက္ဝက္ေလာက္က သူတို႔ဟာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ သားေကာင္ေတြပါလို႔ ေျပာၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ (ရခိုင္အေရးကြၽမ္းက်င္သူ) ဂ်က္လိုက္ဒါေထာက္ျပတာေတြကို အေျခခံၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုရင္ လူမ်ားစုနဲ႔ လူနည္းစုၾကားျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡလို႔ျမင္တယ္။ အဲဒီမွာ အာဏာပိုင္ေတြက လူမ်ားစုဘက္ကလိုက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကားဝင္ေနတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရမလဲ။

ပိုလန္းစကီ။ ။ ဂရက္ဂရီစတာန္တင္ရဲ႕ ‘လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအဆင့္ ၈ ဆင့္’ေဆာင္းပါးက ဒီေနရာမွာ အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ထင္တယ္။ နာမည္ေပးခြဲျခားသတ္မွတ္တာ၊ တစ္ဖက္အဖြဲ႔ကို လူသားမဆန္ေအာင္ ခိုင္းႏိႈင္းေျပာဆိုကဲ့ရဲ႕တာ၊(သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ဖို႔)အုပ္စုဖြဲ႔တာ၊ ေသြးခြဲတာ၊ခြဲျခားဆက္ဆံတာနဲ႔ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းတာတို႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျမင္ေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္ဆင္တာန႔ဲ သတ္ျဖတ္တာေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

ေမာ္ကြန္း။ ။ လက္ရွိအေျခအေနကို ပံုေဖာ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအသံုးအႏႈန္းက ဘာျဖစ္မလဲ။

ပိုလန္းစကီ။ ။ ရခိုင္မွာ မြတ္စ္​လင္မ္​ေတြ ႏွိပ္စက္ခံေနရတာကို လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈလို႔ သတ္မွတ္သင့္၊ မသင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇာက္က လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ သူယုံၾကည္တယ္ဆုိၿပီး လူသိရွင္ၾကား ေျပာထားတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကို လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္တာေတြမရွိေပမယ့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေနတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈရဲ႕ စ႐ုိက္လကၡဏာေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ လန္ဒန္က ကြင္းမယ္ရီတကၠသိုလ္က International State Crime Initiative ရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ ပင္နီဂရင္းနဲ႔ သူနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူေတြက ဆိုတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မတူတာက ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကိုဖီအာနန္က လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈစြပ္စြဲခ်က္ေတြကို လက္လြတ္စပယ္ မေျပာသင့္ဘဲ တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ တရားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလုိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ (ဘီဘီစီ၊ ၂ဝ၁၆ဒီဇင္ဘာ)

ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလုိပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုရင္ လူမ်ားစုနဲ႔ လူနည္းစုၾကားျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡလို႔ျမင္တယ္။အဲဒီမွာ အာဏာပိုင္ေတြက လူမ်ားစုဘက္ကလိုက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကားဝင္ေနတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုယ္၌က အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနတာ။ ႐ုိဟင္ဂ်ာတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ျမန္မာအစိုးရဟာ ႐ုိဟင္ဂ်ာကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္လို႔ ျငင္းလို႔မရတဲ့ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ျပၿပီးေတာင္းဆိုတယ္။ ျငင္းမရတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ပါလီမန္အစိုးရ(၁၉၄၈-၆၂)က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ေတြနဲ႔ အရင္အစုိးရေတြက ဒီစကားလံုးဟာ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေနတာရယ္၊ ၿပီးေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားစရာေတြေၾကာင့္ ဒီစကားလံုးကို အသံုးျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအစား ဘဂၤါလီဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုပဲ သံုးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလို႔ပဲေခၚေခၚ၊ ဘဂၤါလီလို႔ပဲေခၚေခၚ အျငင္းပြားစရာပဲ။ သူတို႔ကို မြတ္စ္​လင္မ္​အုပ္စုလို႔ေခၚ ျပန္ရင္လည္း ျငင္းခုံစရာျဖစ္ေနေသးတယ္​။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ကမန္လုိ႔ေခၚတဲ့ တိုင္းရင္းသားရွိတယ္။ သူတို႔အမ်ားစုဟာ မြတ္စ္လင္မ္​ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ ကိုင္ထားၾကတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုအႀကံျပဳခ်င္လဲ။

ပိုလန္းစကီ။ ။ အေကာင္းဆံုးနည္းကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္က အားႀကီးတဲ့အုပ္စုႏွစ္စုၾကားမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရသစ္လည္းပါၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ပါ။ မြတ္စ္လင္မ္ေတြက သူတို႔ကို ႐ုိဟင္ဂ်ာလို႔ ေခၚေစခ်င္လည္း အဲဒီလို ေခၚခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ အစိုးရသစ္က လက္ရွိပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းဖို႔ ကိုဖီအာနန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္ပဋိပကၡတစ္ခု (၂ဝ၁၆)ေအာက္တိုဘာမွာထပ္ျဖစ္တယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ/ဘဂၤါလီ တိုက္ခိုက္ေရးသမားအခ်ဳိ႕က ရဲေတြကိုဝင္တိုက္ခိုက္တယ္၊ လက္နက္ေတြလုတယ္၊ ေျပာက္က်ားစစ္ဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားၾကတယ္။ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အေျခအ​ေနကို ေရာက္သြားေစတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ အက်ပ္အတည္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (International Crisis Group – ICG) ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကဆိုတယ္။ (Harakahal –Yaqin လို႔ ေခၚတဲ့ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်မွာရွိတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ေျမျပင္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာသင္တန္းေတြရထားတဲ့၊ ေခတ္သစ္ေျပာက္က်ား စစ္နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူေတြက အမိန္႔ေပးေစခိုင္းေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပါပါတယ္။) အဲဒီေတာ့ ဒီေဒသကို ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပဋိပကၡေဒသလို မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။

ပိုလန္းစကီ။ ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ကို အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈက ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ အေကာင္းဆံုးလမ္းကို ခ်ျပႏုိင္လိမ့္မယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနမွာ ဒီျပႆနာကိုရွင္းဖို႔ အစိုးရသစ္ကို ဘယ္လိုအႀကံျပဳခ်င္လဲ။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိေရာ အစုိးရကုိ ကူညီဖုိ႔ ဘယ္လုိအၾကံျပဳခ်င္သလဲ။

ပိုလန္းစကီ။ ။ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေအာင္လုပ္တာမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းမႈဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာမေခ်ာင္ခ်င္ဘူး။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ေနာက္ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္လဲ။

ပိုလန္းစကီ။ ။ အေျခအေနကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၾကာႀကီး ေစာင့္ခဲ့ရတာပါ။ တည္ၿငိမ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

“ပါေမာကၡ မယ္ရီဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္ရဲ႕ အျမင္”

ေမာ္ကြန္း။ ။ဘယ္အေျခအေနေအာက္မွာ အဲဒီစကားလံုးေတြ (လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး)ကို သံုးႏိုင္မလဲ။

ဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္။ ။ တကယ္လို႔ အုပ္စုတစ္ခုလံုး၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ႀကံရြယ္ခ်က္ရွိရင္၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ေတာ့ သတ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အားလံုးကို၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ဖ်က္ဆီးလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးမရွိဘူးဆိုရင္ အဲဒါဟာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ – ဆီးရီးယားမွာ စြန္နီမြတ္စ္​လင္မ္​ေတြကို သမၼတအာဆတ္က သတ္တာဟာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူက စြန္နီေတြကို ဆီးရီးယားကေန သုတ္သင္ရွင္းလင္းပစ္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ သူျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတုိင္း သူတို႔ေတြကို အမိန္႔နာခံသူ ႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္လာေအာင္ လုပ္လိုက္တာပဲ။

ေမာ္ကြန္း။ ။ အတိတ္နဲ႔ ပစၥဳပၸန္အေျခအေနေတြကို ေထာက္ျပၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ဟာ ျမန္မာျပည္အေနာက္ဘက္ပိုင္းမွာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ေနပါၿပီ၊ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေနပါၿပီဆိုၿပီး ေျပာဆိုေနၾကတာရွိတယ္။(ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ေဒသမွာ ၂ဝ၁၂ က ႏိုင္ငံတကာမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလို႔သိၾကၿပီး ျပည္တြင္းမွာဘဂၤါလီလို႔ေခၚတဲ့ တိုင္းမဲ့ျပည္မဲ့မြတ္စ္​လင္မ္​ေတြနဲ႔ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြၾကား ေသြးေျမက်ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့တယ္။) အရင္အစိုးရနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရကေတာ့ (လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ) မဟုတ္ပါဘူးလို႔ျငင္းတယ္။ ဒီအေပၚဘယ္လိုျမင္လဲ။ ႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတာေတြကို ပံုေဖာ္ဖို႔ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးလို႔ရမယ္ထင္လား။

ဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္။ ။ ဒါကို ေသခ်ာေအာင္ေျပာဖို႔က အာဏာရွိတဲ့လူအုပ္စုက သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြကို ဘယ္လိုျမင္လဲဆိုတာ သိဖို႔လိုပါမယ္။ ဥပမာ – တိုင္းမဲ့ျပည္မဲ့မြတ္စ္​လင္မ္​ေတြကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ျဖစ္၊ အားလံုးကိုျဖစ္ျဖစ္ ေခ်ဖ်က္ခ်င္တာလားေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ကို အခြင့္အေရးမျဖစ္စေလာက္ပဲေပးၿပီး ဒုတိယအဆင့္မွာပဲ ထားခ်င္တာလားေပါ့။ တကယ္လို႔ ဒုတိယဟာျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမဟုတ္ဘူး။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရမလဲ။

ဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္။ ။ တကယ္လို႔ မုန္းေနတဲ့အုပ္စုေတြကို မ်ဳိးျပဳတ္ေအာင္သုတ္သင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာ ထင္ရွားရင္၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြက အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္တဲ့ဆီကို ဦးတည္ေနတယ္ဆိုရင္ေပါ့။

ေမာ္ကြန္း။ ။ လက္ရွိအေျခအေနကို ပံုေဖာ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအသံုးအႏႈန္းက ဘာျဖစ္မလဲ။

ဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြကို သတ္ျဖတ္မႈ၊ အစုလိုက္အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈ၊ အလြန္ရက္စက္မႈ။ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူတဲ့ အမ်ဳိးျဖဳတ္ျခင္း၊ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေအာင္ေျခမႈန္းျခင္း၊ သုတ္သင္ျခင္းတို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုယ္၌က အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနတာ။ ႐ုိဟင္ဂ်ာတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ျမန္မာအစိုးရဟာ ႐ုိဟင္ဂ်ာကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္လို႔ ျငင္းလို႔မရတဲ့ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ျပၿပီးေတာင္းဆိုတယ္။ ျငင္းမရတဲ့အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ပါလီမန္အစိုးရ(၁၉၄၈-၆၂)က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ေတြနဲ႔ အရင္အစုိးရေတြက ဒီစကားလံုးဟာ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေနတာရယ္၊ ၿပီးေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားစရာေတြေၾကာင့္ ဒီစကားလံုးကို အသံုးျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအစား ဘဂၤါလီဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုပဲ သံုးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလို႔ပဲေခၚေခၚ၊ ဘဂၤါလီလို႔ပဲေခၚေခၚ အျငင္းပြားစရာပဲ။ သူတို႔ကို မြတ္စ္​လင္မ္​အုပ္စုလို႔ေခၚ ျပန္ရင္လည္း ျငင္းခုံစရာျဖစ္ေနေသးတယ္​။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ကမန္ေခၚတဲ့ တိုင္းရင္းသားရွိတယ္။ သူတို႔အမ်ားစုဟာ မြတ္စ္လင္မ္​ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ ကိုင္ထားၾကတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုအႀကံျပဳခ်င္လဲ။

ဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္။ ။ ဥပမာ – တိုင္းရင္းသားအုပ္စု၊ လူထု၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသားစတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းက သိပ္မရွိတတ္ပါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ၾကတာပါ။

ေမာ္ကြန္း။ ။ အစိုးရသစ္က လက္ရွိပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းဖို႔ ကိုဖီအာနန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္ပဋိပကၡတစ္ခု (၂ဝ၁၆)ေအာက္တိုဘာမွာထပ္ျဖစ္တယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ/ဘဂၤါလီ တိုက္ခိုက္ေရးသမားအခ်ဳိ႕က ရဲေတြကိုဝင္တိုက္ခိုက္တယ္၊ လက္နက္ေတြလုတယ္၊ ေျပာက္က်ားစစ္ဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားၾကတယ္။ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာတိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အေျခအေနကို ေရာက္သြားေစတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ အက်ပ္အတည္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (International Crisis Group – ICG)ရဲ႕အစီရင္ခံစာကဆိုတယ္။ (Harakahal – Yaqin လို႔ေခၚတဲ့ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်မွာရွိတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ေျမျပင္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာသင္တန္းေတြရထားတဲ့၊ ေခတ္သစ္ေျပာက္က်ား စစ္နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူေတြက အမိန္႔ေပးေစခိုင္းေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပါပါတယ္။) အဲဒီေတာ့ ဒီေဒသကို ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပဋိပကၡေဒသလို မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။

ဖစ္ဇ္ဒပ္ဖ္။ ။ အဲဒီလိုပဋိပကၡေတြကေန ႐ုန္းထြက္ေလ့ရွိတဲ့ လမ္းကေတာ့ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ေတြကို အင္အားသံုးမယ့္အစား ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာဖို႔ ဆြဲေဆာင္ရပါမယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရနဲ႔ထိေတြ႕ဖို႔ကိစၥကို သူတို႔ကိုခြင့္မျပဳဘူးဆိုရင္ အဲဒီစစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ေတြဟ ာ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ စကားေျပာဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိလုိ႔မရတာကို အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ ေတာင္းဆိုဖို႔ လက္နက္ကိုင္လာတတ္ၾကတယ္။ အစိုးရတုိင္းဟာ သူတို႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာရွိတယ္ဆိုတာကို နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ လူနည္းစုေတြနဲ႔ စကားေျပာဆိုၿပီး သူတို႔အတြက္ မွ်တမႈကို ရွာမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ရင္ဆိုင္မလား။ ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္ၾကာ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးရင္ေတာ့ ပဋိပကၡဆက္မျဖစ္ေစဖို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတဲ့နည္းကို သံုးၾကရပါလိမ့္မယ္​။ ။

၂ဝ၁၇ – ေမလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၆)မွ အင္တာဗ်ဴး ျဖစ္ပါသည္။

ဉာဏ္လင္း ေမးသည္။

“ဉာဏ္လင္း” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး မဂၢဇင္းတည္ေထာင္သူလည္း ျဖစ္သည္။

Mawkun.com မွ ကူးယူ​ေဖာ္​ျပသည္​။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s