မ်ိဳး ပဲ ့ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ မိုးထိမိုးမိ က ခရို နီ ထြန္းရိွန္ဆို တဲ ့တရုတ္ကျပားကလည္း သူရေရႊမန္းသားေအာင္သက္မနး္နဲ ့စီးပြားဖက္ေတြ ကိုး ၊ မ်ိဳးမစစ္ျခင္းဆိုေတာ ့ေပါင္းမိၾကတာေပါ ့ဗ်ာ

Ko Lucky 

သာ၀န္သူရဦးေအာင္ကို ကို ကန္ ့ကြက္ ေနတဲ ့အုပ္စု ရဲ ့ေနာက္မွာ ဘယ္သူေတြ ေထာက္ပံ ့ဦးေဆာင္ေနသလဲဆိုတာ စံုစမ္းၾကည္ ့ေတာ့
ေနာက္ေက်ာ ဓားနဲ ့ထိုးတဲ ့ဇာတ္လမ္းမွန္း သိလိုက္ရတယ္၊ သူရေရႊမန္း
ခမည္းခမက္ ခင္ ေရႊက ေနာက္ကေန ဦးေဆာင္ ေထာက္ပ့့ံေနတာကိုးဗ်။
သာ၀န္ရဲ ့သာသနာေရးမွာ အမွန္တရား လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ၊ ေျခဥျပင္
ဆင္ ေရး တက္ၾက ြ စြာ ေဟာေျပာေနတာေတြကို ေ၇ႊမန္းနဲ ့သားအဖတေတြ
က မလို မုန္းထားျဖစ္ေနတာ ၾကာပါျပီ၊

မ်ိဳး ပဲ ့ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ မိုးထိမိုးမိ က ခရို နီ ထြန္းရိွန္ဆို တဲ ့တရုတ္ကျပားကလည္း သူရေရႊမန္းသားေအာင္သက္မနး္နဲ ့စီးပြားဖက္ေတြ ကိုး ၊ မ်ိဳးမစစ္ျခင္းဆိုေတာ ့ေပါင္းမိၾကတာေပါ ့ဗ်ာ။

Image may contain: 1 person, sitting

Image may contain: 1 person

Image may contain: 4 people

လက္ရိွ မွာ သူရဦေအာင္ကို ရဲ ့ေျခဥျပင္ေ၇း နုိးေဆာ္ မွဳ ေတြ
ကို တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္း တခ်ိဳ ့နဲ ့ေရႊမန္းအုပ္စု က သေဘာ မေတြ ့ဘူးျဖစ္ေန
တယ္။ သူရေ၇ႊမန္းရဲ ့ဘယ္ က ေျခာက္ျပီး ညာေျချပေနတဲ ့နိုင္ငံေရး ကစား
ကြက္ေတြ က တျဖည္းျဖည္း ယုတ္မာ တဲ ့အဆင္ ့ကို ကူးလာေနျပီ။ ယခူ
လက္ရိွ ဘိန္းခင္ေရႊ တည္ေဆာက္ေနတဲ ့ေရွးေဟာငး္ျပတိုက္ဆိုတာ ၾကီး
ကလညး္ ေ၇ႊမန္းရဲ ့စီစဥ္မွဳေတြ ပါေနတယ္လို ့သိရပါတယ္။ အဲ ဒီထဲ ကေရွး
ေဟာင္း ရုပ္တုေတြ ရဲ ့တ၀က္ေက်ာ္ ေလာက္က ထုိင္းနုိင္ငံဖက္ကေန ေမွာင္
ခို ျပန္၀ယ္ထားတာေတြပါ။ ဦးကိုနီ ကုိ လုပ္ၾကံခဲ ့တဲ ့အဖြဲ ့မွာပါ၀င္တဲ့ေအာင္
၀င္းခိုင္ဆီကေန ျပန္၀ယ္ထားတာေတြပါ။

Image may contain: 1 person, sitting
ဒီလို ေရွးေဟာင္း ရုပ္တုေတြ တရားမ၀င္ ၀ယ္ယူေနတာဟာ ဥပဒနဲ ့လံုး
၀မညီ ပါဘူး။ ဒါကို ျပည္ထဲေ၇းက ဥပေဒအရ အေ၇း မယူ ဘဲ လြတ္ေပး
ထားတာက ေ၇ႊမန္းမ်က္နွာေၾကာင္ ့လို ့သိရပါတယ္။ နွစ္ဖက္ခြ ျပီး နုိင္ငံေ၇း
ကစားေနတာေတြ က လက္ရိွ ျမန္မာ ့နိုင္ငံေ၇းကို ရွုပ္ေထြးေအာင္ လုပ္
သလို ျဖစ္ေနတာ ေၾကာင္ ့ေရႊမန္းအုပ္စု ကို သတိထားျပီးေစာင္ ့ၾကည္ ့ဖို ့
လို အပ္ေနပါျပီ။ ေရွ ့မွာ ဒီမိုကေရစီေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ ေအာ္ေနျပီး
ေနာက္ကေန ျမန္မာ့ဒီမို အဖြဲ ့အစည္းေတြကို ပင္းသတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူရဦးေအာင္ကို ကို NLD အစိုးရက သူ ့ထက္ပိုျပီး အားကိုးအားထားျပဳ လာ
မွာ ကို သူရေရႊမန္းက မလို လားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကို သူတဦးတည္း ပူးကပ္ျပီး ပံုရိပ္ခိုခ်င္ေနတာ ေရႊမန္းသေဘာထားပါ။ သူရ
ဦးေအာင္ကိုက ေျခဥျပင္ဖို ့တက္ၾကြ စြာေျပာဆိုထားျပီး သူရေရႊမန္းက ေျခ
ဥ ျပင္ေ၇းကို မေထာက္ခံဘူးလို ့ေျပာဆို ထားပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s