မဘသ အမည္သံုုးသူမွန္သမွ်ကိုု အျမန္ဆံုုး အေရးယူရန္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔က မိန္႔ၾကား

Myanmar Muslim Media a

မဘသ အမည္သံုုးသူမွန္သမွ်ကိုု အျမန္ဆံုုး အေရးယူရန္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔က မိန္႔ၾကား

ဟိန္းေအာင္

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ သည္တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းဆံုုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အဆုုိပါအမည္နာမကိုုသံုုးစြဲသည့္ ပုုဂၢိဳလ္(သိုု႔)အဖြဲ႔ကိုု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုုးအေရးယူရန္ ႏိုုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔က ညြန္ၾကားလႊာထုုတ္ျပန္လုုိက္သည္။

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အမည္ခံ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊အဖြဲ႔လိုုက္ျဖစ္ေစ(မ.ဘ.သ)အမည္ကိုုသံုုးစြဲလွ်က္ မည္သည့္အမႈကိစၥမ်ိဳးကိုုမွ်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္၊မဘသ အမည္ျဖင့္စိုုက္ထူထားသည့္ဆုုိင္းဘုုတ္မ်ားကိုု ဇူလုုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုုးထားျဖဳတ္ခ်ရန္ စသည္တုုိ႔ အခ်က္ ၄ခ်က္ပါ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔ႀကီးက ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။

No automatic alt text available.

Image may contain: text

ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုု လိုုက္နာျခင္းမရွိသူမ်ားသည္ ရဟန္းျဖစ္ပါက သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာဥပေဒ ၂၀/၉၀ျဖင့္ လည္းေကာင္း လူပုုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရလည္းေကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက အျမန္ဆံုုးအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ဟုုလည္း အထက္ပါထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုုျဖစ္သည့္ ၉ ၆၉ လႈပ္ရွားမႈကိုု အသြင္ေျပာင္းထားသည့္ မဘသ အဖြဲ႔ကိုု ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းအဖြဲ႔သည္ မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ စစ္အစိုုးရေထာက္ခံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု တစ္စိုုက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မဘသ အဖြဲ႔ကိုု ဖ်က္သိမ္းရန္ ညြန္ၾကားလႊာထြက္ရွိထားေသာ္လည္း မဘသ အဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္သည့္ကိစၥမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ရန္“ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ ဓမၼ၀ံသာႏုုရကၡိတ”အမည္ျဖင့္အဖြဲ႔တစ္ခုုကိုု မဘသ အဖြဲ႔က ေမလ အတြင္းက ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s