ဗုဒၶဘာသာကို အားေပးခ်ီးေျမႇာက္ရမွာျဖစ္သလို အျခားဘာသာမ်ားကုိလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သာသနာေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Myanmar Muslim Media

ဗုဒၶဘာသာကို အားေပးခ်ီးေျမႇာက္ရမွာျဖစ္သလို အျခားဘာသာမ်ားကုိလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သာသနာေရးဝန္ႀကီးေျပာ

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဖိႏွိပ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးအား ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းအခ်ဳိ႕က လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ သံဃာမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊနံ႔သာေဘာလံုးကြင္းအတြင္း ေမလ ၂၀ရက္က ဆႏၵျပခဲ့သည္။


ယင္းသို႔ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈအေပၚ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းထားတာကိုက ဗုဒၶဘာသာကို အမ်ားကိုးကြယ္တဲ့ ထူးကဲတဲ့ဘာသာတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ပံ့ပိုးရသလိုပဲ တုိင္းရင္းသားေတြ ကိုးကြယ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အျခားတုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံသားေတြကိုးကြယ္တဲ့ အျခားဘာသာမ်ားကိုလည္းပဲ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ရွိတယ္” ဟု သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက တံု႔ျပန္ေျပာဆုိလုိက္သည္။

မူရင္း – Mizzima – News in Burmese

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s