🎁 ရမဒြါန္အထူးလက္ေဆာင္မြန္ 🎁

Tin Mg Than

🎁 ရမဒြါန္အထူးလက္ေဆာင္မြန္ 🎁
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🥇ဆီြယာမ္ ဥပုသ္သီလ က်င့္ေဆာက္တည္ျခင္း🎖
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
♦️လျမတ္ ရမဒြါမ္န္တြင္ ဆြလာသ္ေဆာက္တည္ ျခင္းနွင့္ ဆြိယာမ္ဥပုသ္ေစာင့္တည္ျခင္းတို႔ကို
အလႅာအရွင္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္နွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ လက္ေတြ႔ က်င့္ေဆာင္မႈ
မ်ားအတိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖၚ၍အနွစ္သာျပည့္ဝစြာ ဆြလာသ္၊
ဆိြယာမ္ေဆာက္တည္ၾကျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမႈကုရ္သိုလ္အက်ိဳး အျပည့္အဝရရွိနိုင္ေရးအတြက္
ဤဆြလာသ္နွင့္ဆိြယာမ္ အေျချပက်မ္းကို ရမဒြမ္န္ အတြက္ အထူးလက္ေဆာင္အျဖစ္
မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

🔹အားလုံး အနွစ္သာရျပည့္ဝသည့္ ဆြလာသ္နွင့္ ဆိြယာမ္ကိုရရွိၾကပါေစ။

(အာမီန္း)

၁)=>ဆြလာသ္ႏွင့္ ဆိြယာမ္တြဲလွ်က္ဖတ္ရႈေလ့လာရန္
http://iracmyanmar.org/…/2012-12-04-…/68-2014-08-02-00-49-52

၂)=>ဆိြယာမ္ သီသန္႔ဖတ္ရႈေလ့လာရန္
https://www.facebook.com/irac.myanmar/posts/1464080080298169:0

Image may contain: text

👉ဆြလာသ္အေျချပ ၊ ဆြိယာမ္အေျချပက်မ္း
••>••>••>••>••>••>••>••>••>••>
ဆရာႀကီး ဦးဃနီ (ဓူ၀ံ – ရွမ္းျပည္)

စာအုပ္ဝယ္ယူဖတ္ရႈလိုသူမ်ား ေအာက္ပါ
လိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

(က်ပ္၁၀၀၀ိ/-)

Image may contain: text

ဆက္သြယ္ရန္➖ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊

အမွတ္ (၁၈၃)၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊(အလယ္)၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁ ၂၅၂၆၀၈၊ ဖက္စ္ – ၉၅၁ ၃၈၉၇၈၆

Image may contain: one or more people

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s