ညီေတာ္ေမာင္တို႔က မုတ္ဆိတ္ေတြ အက္ ်ီရွည္ေတြကို မုန္းသတဲ႔လား သူတို႔ကို ကုလားဆိုးေတြ…ေခၚေတာေတြလို႔ အမည္ေပးသတဲ႔လား

Maung Maung

ညီေတာ္ေမာင္တို႔က…မုတ္ဆိတ္ေတြ..အက္ ်ီရွည္ေတြကို…မုန္းသတဲ႔လား…
သူတို႔ကို ကုလားဆိုးေတြ…ေခၚေတာေတြလို႔ …အမည္ေပးသတဲ႔လား……
ညီေတာ္ေမာင္တို႔ကေတာ႔ …ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြေပါ႔….ဟုတ္လား……

အင္းေမာင္ရင္တို႔လဲ ျမန္မာျပည္မွာေနေတာ႔…ျမန္မာအမ ် ားစုျဖစ္ေနသလို
ကိုယ္႔အမ ်ိ ဳ းကဘဲ သီးသီးသန္႔သန္႔ မိုးေပၚက က ် လာတာလိုလို….ေျမႀကီး
ထဲကေပါက္လာတာလိုလို…ထင္ေနၾကပံုရတယ္ေနာ္…….

တကယ္ေတာ႔ ဒီကေန႔ ကိုယ္တို႔ကေတာ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္စစ္စစ္ပါလို႔ေအာ္ေနသူ
ေတြ…သူတို႔မ ်ိ ဳ းရိုးလိုက္စစ္ၾကည္႔လိုက္…..အေဖမွာ မမိရင္…အဖိုးေအ… အဖိုးေအမွာ မမိရင္…အဖိုးေအရဲ႕ အေဖမွာေတာ႔ေသခ ် ာေပါက္မိမွာဘဲ…..

ဘယ္သူက စြရ္တီနဲ႔ေမြးထားတယ္……ဘယ္သူကဟိႏၵဴစတန္နီနဲ႔ေမြးထားတယ္…
ဘယ္သူက ဘဂၤါလီနဲ႔ေမြးထားတယ္….ဘယ္သူကေမမန္နဲ႔ေမြးထားတယ္….
ဘယ္သူက က ် ဴ လီယာနဲ႔ေမြးထားတယ္…..ဘယ္သူက ကာကာနဲ႔ေမြးထားတယ္
ဘယ္သူကပန္ခ ် ာနဲ႔ေမြးထားတယ္ဆိုတာ……….တန္းေပၚေတာ႔တာဘဲ….

အဲ႔ဒီလို ဆင္းသက္လာၾကသူေတြျဖစ္ေပမဲ႔….အခ ်ိ ဳ ကလဲ ဗမာစစ္စစ္ေတြနဲ႔ေသြးစပ္ၾကတယ္….အခ ်ိ ဳ ႕က ်ေတာ႔ ဘာနဲ႔မွ မစပ္ဘဲ…ဒီေျမ ဒီေရမွာေမြးလို႔ ျမန္မာေတြအျဖစ္ခံယူထားၾကတယ္…ဆိုတဲ႔အဆင္႔မွာ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြပါလို႔ ကိုယ္႔ ကိုယ္ကိုယ္ခံယူထားၾကတာ အျပစ္ဆိုစရာမရွိေပမဲ႔….ကိုယ္႔ ဘိုးဘြားေတြကို…
အျပစ္တင္ ဆဲဆိုေနၾကတာကေတာ႔ အလုပ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္…..

ကိုယ္က ျမန္မာ႔ယဥ္ေက ် းမႈနဲ႔အညီ ၀တ္စားေနထိုင္တတ္တာနဲ႔…. မိဘ ဘိုးဘြား
ေတြရဲ႕ပံုစံ ၀တ္စားဆင္ရင္မႈကို ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေနတာလဲ မွန္ကန္တဲ႔ အလုပ္ေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး……

လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ႔ ျပသနာကို ေခါင္းေရွာင္ခ ် င္တာနဲ႔…..အကၤ ်ီရွည္၀တ္လို႔ျဖစ္
တာလိုလို…မုတ္ဆိတ္ထားလို႔ ျဖစ္တာလိုလို….သူမ ် ားအေပၚအျပစ္ပံုခ ်ေနတာ
ဟာအမွန္တရားမဟုတ္ပါဘူး……

အဲ႔ဒီ က ် ေနာ္တို႔ရဲ႕…ခင္ဗ ် ားတို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြဟာ….မုတ္ဆိတ္ေတြထားၿပီး…အက္ ်ီရွည္ေတြ ၀တ္ခဲ႔ၾကပါတယ္…ေခါင္းေဆာင္းပု၀ါေတြၿခံဳ ခဲ႔ၾကပါတယ္……

အဲ႕ဒီအတိုင္းနဲ႔…လူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ..ကိုးစားမႈေတြရလာယံုတင္မက…အုပ္ခ ် ဳ ပ္တဲ႔ မင္းေတြကပါ…ယံုၾကည္ စိတ္ခ ်မႈေတြရၿပီး…ခ ် ီးျမွင္႔ေျမွာက္စားမႈေတြ…..
ရခဲ႔ၾကတာပါ…..

အခုျဖစ္ေနတဲ႔ျပသနာဟာ…အက္ ်ီရွည္ျပသနာ…မုတ္ဆိတ္ျပသနာ…ဘုရ္ခါ ျပ
သနာမွ မဟုတ္တာ…ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ျပသနာေလ…..ခင္ဗ ်ား….အစၥလာမ္
ဘာသာကို ကိုးကြယ္ေနတဲ႔ျပသနာေတြေလ…..

ရိုဟင္ဂ ် ာေတြကိုျပသနာရွာတာေရာ…ေတာင္ကုတ္မွာ(၁၀)ေယာက္ကို ျပသနာ
ရွာတာေရာ…မိတၳီလာမွာျပသနာရွာတာေရာ….ပဲခူးအေနာက္ဖက္ျခမ္းမွာျပသနာရွာခဲ႔တာေရာ…လားရိႈးျပသနာရွာခဲ႔တာေရာ…ဆြာဒီကီယာမွာ ျပသနာရွာခဲ႔တာ
ေရာ…..အားလံုး…အားလံုး နိုင္ငံ တနံတလ ် ားမွာ ျပသနာရွာခဲ႔သမွ ်ဟာ….ကိုး
ကြယ္တဲ႔ဘာသာေၾကာင္႔ျဖစ္ခဲ႔ရတာပါ……

စတစ္ေကာ္လာအၿမဲတမ္း၀တ္ ေထာင္ေတြအက ် ခံ နိုင္ငံေရးစကားေျပာေနတဲ႔
ကိုျမေအး…ျပသနာအရွာခံရတာလဲ….ဒီ ဘာသာေရးျပသနာပါ….

တိုက္ပံုအက္ ်ီအမဲေရာင္ႀကီး၀တ္ၿပီး…NLD မွာ စြမ္းစြမ္းတမန္ လုပ္အားေတြေပး
ေနတဲ႔ ဦးကိုနီ…ျပသနာအရွာခံရတာလဲ..ဒီ..ဘာသာေရးျပသနာပါ….

ဒီျပသနာဟာ….တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ…အျပန္အလွန္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ…
စိတ္ရွည္သည္းခံ သေဘာထားႀကီးမႈေတြကို ေလ႔က ် င္႕ျပဳစုၿပီး ေျဖရွင္းၾကရမဲ႔
ကိစၥျဖစ္ပါတယ္…..

စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔ လုပ္ေနၾကတဲ႔ မဘသ/မ ်ိ ဳ းညစ္ေတြကို တရားဥပေဒနဲ႔အညီ…. ဖယ္ရွားရွင္းလင္းၿပီးတဲ႔ေနာက္…ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကားမွာ…သဟဇာတ ျဖစ္
လာေအာင္…အခ ်ိန္ယူေျဖရွင္းၾကရမွာပါ….

အဲ႔ဒီအခ ်ိ န္အခါေရာက္ၿပီ ဆိုရင္…၂ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ…ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၾကၿပီးေတာ႔ေနာက္ စိုးရိမ္မႈေတြ ရွင္းသြားေအာင္…သံသယေတြကင္းသြား
ေအာင္…ေနထိုင္ၾကပံုေတြ….ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကပံုေတြ….အားလံုး…အားလံုး
လိုက္ေလ ် ာညီေထြ ျဖစ္သြားေအာင္ ေနထိုင္သြားနိုင္ၾကမွာပါ…..

အဲ႔ဒီအတြက္…စဥ္းစားထားၾကတာ…ေဆြးေႏြးထားၾကတာ…ေတြဟာ…မမွားေပ
မဲ႔…တဦးနဲ႔ တဦး…လက္ညိႈးထိုး အျပစ္တင္ေနတာကေတာ႔ မဟုတ္ေသးဘူးထင္ပါတယ္….

ဒါေပမဲ႔ လက္ရွိအစိုးရက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပစ္ပယ္ထားေနေသးေတာ႔….
က ် ေနာ္တို႔လဲ…ဘာမွ လုပ္လို႔ မရေသးပါဘူး….

အဲ႔ဒီေတာ႔
ဘရမ္းဘတာနဲ႔…ကိုယ္မ ် ားအျပစ္လြတ္လိမ္႔မလားဆိုတဲ႔အေတြးနဲ႔….
အကၤ ်ီရွည္၀တ္သူေတြ…မုတ္ဆိတ္ထားသူေတြ…ဘုရၤခါျခံဳ သူေတြကို
ကလဆ ေတြ….ေခၚေတာေတြ…လို႔ နစ္နစ္နာနာ ေခၚေနသူေတြကေတာ႔
ကိုယ္မိဘ…ဘိုးဘြား….ဘီဘင္ (ကိုယ္ဆင္းသက္လာရာအမ ်ိ ဳ း)ကို
ကိုယ္တိုင္ျပန္ေစာ္ကားသလိုျဖစ္ေနတဲ႔အေၾကာင္း…အသိေပးပါရေစဗ ် ာ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s