Rights group calls on Myanmar to probe alleged military abuse after beatings video emerges ေဒ၀ဒတ္၏ တပည္႔ေက်ာ္ၾကီး ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိွဳင္တပ္ဖြဲ႔အၾကမ္းဖက္မွဳ ကမာၻေက်ာ္သြားေလျပီ

Aung N Htwe

ေဒ၀ဒတ္၏ တပည္႔ေက်ာ္ၾကီး

ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိွဳင္တပ္ဖြဲ႔အၾကမ္းဖက္မွဳ ကမာၻေက်ာ္သြားေလျပီ

World News | Sat May 27, 2017 | 10:27am EDT (VIDEO) ေဆာင္းပါး။

ကမာၻသတင္းေရးရာ၊ စေနေန႔ ေမလ ၂၇ ရက္ ၂၀၁ရခုႏွစ္ နံနက္၁၀ နာရီ ၂၇ မိနစ္တြင္ တည္းျဖတ္

Rights group calls on Myanmar to probe alleged military abuse after beatings video emerges
လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ျမန္မာစစ္တပ္က ႏွိပ္စက္ရိုက္ႏွက္ေနေသာ ရုပ္သံဗြီဒီယိုေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရအား သက္ေသတခုခု အခိုင္လံု အထင္ရွားျပရန္ ေတာင္းဆို

By Wa Lone and Yimou Lee | YANGON
သတင္းေပးပို႔သူ…၀လံုးႏွင္႔ ရီမြန္လီ (ရန္ကုန္)
Human rights advocates called on Myanmar to investigate the actions of some of its soldiers on Saturday after footage of people being treated violently by uniformed men went viral.

လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားမွ ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ အရပ္၀တ္ျဖင္႔ လက္နက္မပါေသာ အရပ္သားမ်ားအား ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္စြာ ရိုက္နွက္ကန္ေက်ာက္ေနေသာ စေနေန႔တြင္ ရုပ္သံဖိုင္သက္ေသထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႔၀င္၏ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္မ်ားကို အေရးယူ စံုစမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကေလသည္။

Myanmar’s armed forces have often been accused of abuses by human rights groups and Western governments during decades of conflict with myriad ethnic armed groups.

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္႔ ေဒသႏွင္႔ အဆိုပါ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာေသာ ကာလမ်ားတြင္ အလြန္တရာ လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ အၾကီးက်ယ္ခ်ိဳးေဖါက္မွဳမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားမွ မၾကာခန စြပ္စြဲေျပာဆိုေနခဲ႔ေလသည္။

The footage, which was posted on Facebook early on Saturday, surfaced as some of the country’s armed rebel groups gathered in the capital, Naypyitaw, for a new round of peace talks with Myanmar leader Aung San Suu Kyi after a tough first year in power for her that saw the worst fighting with rebels in years.
ယခုထြက္ေပၚလာေသာ ရုပ္သံဖိုင္အရ အဆိုပါ ရုပ္သံဖိုင္သည္ တကယ္ပင္အာဏာရခဲ႔မွဳ႕ ပထမ တႏွစ္ျပည္႔ေက်ာ္လြန္ခဲ႔ျပီးျဖစ္ေသာ အေျခေနအတြင္း လက္နက္ကိုင္ သပုန္မ်ားႏွင္႔ အဆိုးဆံုး တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း ျမင္ခဲ႔ရျပီးေနာက္ ..လူမွဳကြန္ယက္ ေဖ႕စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ စေနေန႔က ေပၚထြက္လာခဲ႔ျပီး ေနျပည္ေတာ္ ဟု ေခၚေသာ ျမန္မာျပည္၏ ျမိဳ႔ေတာ္တြင္ တိုင္းျပည္အတြင္းမွ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားစုေ၀း၍ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ အသစ္တဖန္ျပန္လည္ က်င္းပေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုညိဳႏိုင္း စကားေျပာေနေသာ ကာလ၀ယ္ ေပၚထြက္လာေသာ ရုပ္သံ ဖိုင္လည္း ျဖစ္ေလသည္။
The footage appeared to show several members of Myanmar’s military beating and kicking three men as at least six unidentified men were handcuffed and questioned.
အဆိုပါ ရုပ္သံဖိုင္မွာ အဖြဲ႔၀င္ေတာ္ေတာ္မ်ားေသာ ျမန္မာ႔တပ္မေတ္ာမွ အမည္အတိက်ေျပာ၍မရႏိုင္ေသာ ေယာက္က်ား(၆)ဦးအား လက္ေနာက္ျပန္လက္ထိပ္ခပ္ျပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းေနစဥ္အတြင္း ေယာက္က်ားသံုးဦးအား ေျချဖင္႔ကန္ျခင္း ရိုက္နက္ျခင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖၚတင္ျပထားေသာ ရုပ္သံဖိုင္ျဖစ္ေလသည္။

The video showed soldiers kicking men in the face on the ground as well as holding a machete to a man’s throat.
၄င္းရုပ္သံ အတြင္း ေျမေပၚတြင္ ေယာက္က်ားမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို စစ္သားမ်ားမွ ကန္ေက်ာက္ေနျခင္းႏွင္႔ ေယာက္က်ားတစ္ဦး၏ လည္ပင္းအား ထက္ရွေသာ ဓားျဖင္႔ ခ်ိန္ရြယ္ ေထာက္ထားေသာ အျဖစ္ပ်က္မ်ားကို တင္ျပထားခဲ႔ေလသည္။
Some of the handcuffed men were questioned as to whether they belonged to the Ta’ang National Liberation Army (TNLA), an ethnic armed group based in Myanmar’s eastern Shan State which recently clashed with the military.
လက္ထိပ္ခပ္ခံထားရေသာ ေယာက္က်ားသားမ်ားအခ်ိဳ႔သည္ တအန္းပေလာင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႔ႏွင္႔ ပတ္သက္ေနသလားဟု ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း ခံေနရသူမ်ား ျဖစ္ခဲ႕ၾကျပီး ၊ အဆိုပါ အဖြဲ႔သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္ ထိပ္တိုက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေလသည္။

Reuters could not independently verify the identity of the people involved in the video. It was not clear when and where it was taken.

ရပ္တာသတင္းဌာနမွ အဆိုပါရုပ္သံအတြင္း ပါ၀င္ေနေသာ သူမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ အတညျ္ပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခေနတြင္ရိွေနခဲ႔ေလသည္။ အဆိုပါရုပ္သံသည္ မည္သည္႔အခ်ိန္က မည္သို႔ေသာေနရာတြင္ ရိုက္ကူးထားသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပထားျခင္းမရိွခဲ႔ေခ်။
Matthew Smith, founder of campaign group Fortify Rights, identified the uniform as Myanmar army’s.
မက္သူ စမစ္ ဆိုေသာ ေဖၚတီးဖိုင္း ရိုက္ ( အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ အင္းအားစု) အဖြဲ႕၏ တည္ေထာင္သူ အၾကီးကဲမွ ျမန္မာ႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဟု ျမန္မာ စစ္၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ထားေသာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို အတိလင္းဆိုေလသည္။
“The Myanmar authority should immediately investigate this footage, and with urgency the authority should determine the well-being and whereabouts of the men detained in the footage,” he said.
ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင္႔ ခ်က္ျခင္း မဆိုင္းမတြပင္ ၄င္းရုပ္သံဖိုင္အား စံုစမ္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္သင္႔ေၾကာင္းႏွင္႔ အေဆာတလ်င္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုျပဳလုပ္ဖြဲ႔စည္း၍ ေသခ်ာခိုင္မာေကာင္းမြန္ေသာ စံုစမ္းမွဳ တခုျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သင္႔ေၾကာင္းအျပင္ ရုပ္သံဖိုင္
လက္ရိွ ႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား မည္သည္႔ေနရာတြင္ ထိမ္းသိမ္းထားခဲ႔ေၾကာင္း ေဖၚျပ၇န္ ေျပာဆိုထားေလသည္။
Myanmar State Counselor’s Office and military did not immediately respond to requests for comments.
ျမန္မာ႔အတိုင္ပင္ခံရံုးႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတို႔မွ အဆိုပါ အၾကံေပးေတာင္းဆိုခ်က္အား ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းမျပန္ပဲ ရိွေနခဲ႔ေလသည္။
A coalition of four rebel groups comprising some of Myanmar’s most powerful militias, including the TNLA, staged attacks on security forces in the north of the country in November.
တအန္းလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အပါ၀င္ ျမန္မာျပည္တြင္ အင္းအားေကာင္းေသာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ ေလးခုမွ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားခဲ႔ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မွ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း တိုင္းျပည္၏ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြင္း လံုျခံုေရးဆိုင္ရာ အင္အားစုအဖြဲ႔အား တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ဘူးေလသည္။
Earlier this year, Myanmar investigated policemen after footage of villagers being treated violently appeared online amid tension over a government crackdown aimed at rooting out suspected insurgents.
ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလအတြင္း သံသယရိွေသာ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ေခ်မွဳန္းရာတြင္ အစိုးရ၏ တင္းမာေသာ ေခ်မွဳန္းမွဳမ်ားကို သရုပ္ျပထုတ္ေဖၚထားေသာ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသရိွ ရြာသားမ်ားအား ရိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ကိုင္တြယ္သည္႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးအား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ျမန္မာ အစိုးရမွ စံုစမ္း စစ္ေဆမွဳမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ႔ရေၾကာင္း ေဖၚျပထားေလသည္။

တည္းျဖတ္ Toby Chopra တိုဘီ ကိုပရာ

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s