ေသာက္ႀကီးေသာက္က်ယ္ မဘသခ်ီးကတံုးတို႔ရာ တဆိတ္႐ွိ တိုင္းျပည္ တိုင္းျပည္ ခ်ီ ခ်ီေျပာရေအာင္ မင္းတို႔တသက္ ထမင္းတနပ္ ကိုယ့္ဖါသာ ရွာစားဖူးသလား ေျပာစမ္းပါ

Min Aung

” မင့္တို႔အဆင့္ လူစာရင္းေတာင္ မဝင္ေလတယ္ “

ေသာက္ႀကီးေသာက္က်ယ္ မဘသခ်ီးကတံုးတို႔ရာ
တဆိတ္႐ွိ တိုင္းျပည္ တိုင္းျပည္ ခ်ီ ခ်ီေျပာရေအာင္
မင္းတို႔တသက္ ထမင္းတနပ္ ကိုယ့္ဖါသာ ရွာစားဖူးသလား
ေျပာစမ္းပါ။

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ခ်ီ ခ်ီ ေျပာရေအာင္ ကိုယ္ေန႔စဉ္စားေနတဲ့ထမင္း ကိုယ့္လုပ္အားနဲ႔ ျဖစ္ဖူးသလား။ ကိုယ့္တကိုယ္ရည္စာေတာင္ ရပ္တည္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သလား အရင္စဉ္းစား။

သူမ်ားေပးစာ ကမ္းစာ စားျပီး လူဝါး မဝ ၾကစမ္းပါနဲ႔။

ဒီတိုင္းျပည္ ဒီသာသနာ မင္းတို႔လို သံဃာတုေတြရဲ႕ေက်းဇူး
မူးလို႔ေတာင္ ႐ႈစရာ မ႐ွိဘူးကြ၊
မွတ္ထား။

ခ်ိဳတူးေဇာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s