UNHCR သတင္းေတြ (Old but nothing new)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား May 29, 2015 ·

UN သမားမ်ားအတြက္ တတိယနိုင္ငံ ေမ််ာ္လင့္ခ်က္နွင့္ CIMB Bank Account

UN သတင္းေတြ ၾကားေနတာ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ သတင္းေကာင္းမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ မတင္ ျဖစ္ခဲ့ပါ။

၅လ ပိုင္းထဲမွာ ေနာက္ထက္ မေကာင္းသတင္းမ်ားနွင့္ ေလွစီးသူမ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ထက္ၾကားျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ မတင္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

ေကာင္းေသာ အလုပ္၊ ေကာင္းေသာ အေတြး ၊ ေကာင္းေသာ စကားမ်ားသာ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခ်င္ေသာေၾကာင့္ သတင္းဆိုးမ်ားကို မတင္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ သိသင့္တယ္လို႔ ထင္သည့္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အဆိုးထဲက အေကာင္းရပါေစ ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကားသိရေသာ သတင္းတခ်ိဳ႕အား တင္ျပေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

UNHCR Card ID No:

791-10CXXXXX
512-10CXXXXX
354-10CXXXXX

ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ၂၀၁၅ ၊ ၁၂ လပိုင္း ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သက္တမ္းရရွိထားသည့္ UN သမားမ်ားသာ Third Country Resettlement process အား ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီး တတိယႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ရွိခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

UNHCR Card ID No:

354-11CXXXXX
354-12CXXXXX

ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၅ ၊ ၁၂ လပိုင္း ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သက္တမ္းရရွိထားေသာ UN သမားမ်ားအတြက္ နွစ္အကန္သတ္မရွိ Pending Case အျဖစ္ ေ႐ြ႕ဆိုင္းထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိယႏုိင္ငံသို႔ အေျခခ်နိုင္ခြင့္မွာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ၾကာေကာင္းၾကာနိုင္ပါသည္။

354 – 13CXXXXX
354 – 14CXXXXX
354 – 15CXXXXX

Asylum Seeker Card အမ်ဳိးစားကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ Attestation Process အမ်ဳိးအစားျဖစ္သျဖင့္ တတိယႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင္ မရပါ။

CIMB Bank

UN သမားမ်ား Bank card လုပ္ခ်င္လ်င္ သူေဌး၏ ေထာက္ခံစာျဖင့္ UNHCR ရံုးသို႔ လာေရာက္ေလ်ာက္ထားနိုင္သည္။
ေထာက္ခံစာ ဆိုသည္မွာ ခင္ဗ်ား၏ သူေဌးမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္

UN card id xxxxxxxxxx ကိုင္ေဆာင္သူ ေမာင္ xxxxxxxxx သည္ ကၽြန္ေတာ္ထံတြင္ xxxxxxxx အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႀကိဳးစားၿပီး အားထားရသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူ ေစရန္ ေမာင္ xxxxxxxxx အား bank account ဖြင့္ေပးေစလိုပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

သူေဌး နာမည္
IC နံပါတ္
Ph No

ထိုကဲ့သို႔ အဆင္ေျပစြာ ေရးသားၿပီး UNHCR သို႔ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေလ်ာက္ထား နိုင္သည္။ UNHCR မွ သင့္အား အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ CIMB Bank account ဖြင့္ေပးပါလိမ့္မည္။

UN Card အသစ္မ်ား လံုး၀ မေပးေတာ့ပါ။

တခ်ိန္က က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေထာင္က်လ်င္ UN ေပးပါသည္။ ယခု အခါတြင္ ေျချပတ္ ၊ လက္ျပတ္ ၊ ဗိုက္ခြဲလ်င္ေတာင္ UN မေပးေတာ့ပါ။

HIV , TV နွင့္ အျခားေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ေဆးေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါသည္။

ေထာင္က်လ်င္ UNHCR မွ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး ထုတ္ေပးပါသည္။

ဥပမာ။ လူ အေယာက္ ၁၀၀ ထုတ္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားလ်င္ သူတို႔ထုတ္မည့္ Camp တြင္ XXX (I edited out as this is not true)  တိုင္ရင္းသားမ်ားအား ထုတ္ေပးပါသည္။ အကယ္၍ ဗမာ တစ္ေယာက္သည္ ေထာင္မွ ထြတ္ခ်င္လ်င္ ထို UN အရာရွိအား မိမိကုိယ္ကို တိုင္းရင္းသားေယာင္ေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသား အျဖစ္နွင့္ ေျပာမွသာ ေထာင္မွ လြတ္နိုင္ပါသည္။

ထိုေထာင္မွ ထုတ္လာေသာ လူမ်ားအား ယခင္က UNHCR မွ UN စာရြက္ သို႔မဟုတ္ UN Card ေပးေသာ္လည္း ယခု အခါတြင္ ေထာင္မွ ထုတ္လာေသာ လူမ်ားအား Kota Raya တြင္ Buang ျပစ္ပါသည္။

Family file တြဲသူမ်ားအတြက္ ၁၈ နွစ္ေအာက္သာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ၁၈ နွစ္ေက်ာ္ပါက UN မရနိုင္ေတာ့ပါ။

က်န္းမာေရးနွင့္ ေထာင္က်ေသာ သူမ်ားေတာင္ UN မရေတာ့ဘူးဆိုလ်င္ တျခားလူသစ္မ်ားအတြက္ လံုး၀ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါ။

ပညာေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ မေပးေတာ့ပါ။ UNHCR မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀ ေအာက္သာရွိပါက UNHCR မွ တစ္နွစ္ တစ္ခါ ေပးေသာ Attestation Letter ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူပါလိမ့္မည္။

Reject ေတြ Cancel ေတြကေတာ့ အားလံုး ၾကားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ထက္ၿပိး မေရးေတာ့ပါ။

မေလးရွားအစိုးရမွ UNHCR ရံုးအား ၂၀၂၀ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျဖဳတ္သိမ္းသြားရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ မေလးရွား UNHCR သည္ Cambodia သို႔မဟုတ္ Philippines နိုင္ငံ သို႔ေျပာင္းေရြ႕သြားပါမည္။

UNHCR ရံုးသို႔ သြားမည္ဆိုပါက နံနက္ ၈ နာရီ မထိုးခင္ အေရာက္သြားမွသာ အထဲ ၀င္ခြင့္ရပါလိမ့္မည္။

မိမိအေျခအေနကို သိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မေလးရွားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြမရ နွင့္ ဘ၀ေတြ စေတး သြားရမွာ ျဖစ္ေနမွာ ဆိုးပါသည္။

UNHCR အေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သိပ္မထား ေစခ်င္ပါ။ အကယ္၍ တတိယ နိုင္ငံ မသြားရလ်င္ ပထမ နိုင္ငံ ျပန္ဖို႔ လံုေလာက္ေသာ ေငြ ရွာထားေစခ်င္သည္။

ကုန္ေစ်းနုန္းေတြသာ တက္လာေသာ္လည္း လစာက အရင္ အတိုင္းပင္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ခက္ခဲသည့္အျပင္ GST ေၾကာင့္ ရွာသမ်ွ ပိုက္ဆံက်န္ဖို႔ အေတာ္ပင္ ႀကိဳးစားရပါသည္။

တတိယနိုင္ငံ အတြက္ အဆင္မေျပလ်င္ ပထမ နိုင္ငံအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ျပင္စဥ္ထားဖို႔ လိုပါသည္။ ဒုတိယ နိုင္ငံတြင္ေတာ့ အခ်ိန္မကုန္ေစခ်င္ပါ။

UNHCR အတြက္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ေတြ ဘ၀ေတြ ရင္းနွီးၿပီးကာမွ Reject ေတြ Cancel ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဘ၀ေတြ ပ်က္သြားရသည့္လူေတြကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။

UNHCR ေၾကာင့္ ဘ၀ေတြ ပ်က္သြားရေပမယ့္ ထိုလူေတြ၏ စိတ္ထဲတြင္ UNHCR အား ဤအလကၤာေလးကဲ့သို႔ ခြင့္လြတ္ေပးမည့္ဟု ထင္ပါသည္။

သူတည္းတစ္ေယာက္၊
ေကာင္းဖို႔ေရာက္မူ၊
သူတစ္ေယာက္မွာ၊
ပ်က္လင့္ကာသာ၊
ဓမၼတာတည္း။

ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္၊
ၾကငွန္းလည္းခံ၊
မတ္ေပါင္းရံလ်က္၊
ေပ်ာ္စံရိပ္ျငိမ္၊
စည္းစိမ္မကြာ၊
မင္းခ်မ္းသာကား၊
သမုဒၵရာ၊
ေရမ်က္ႏွာထက္၊
ခဏတက္္သည့္၊
ေရပြက္ပမာ၊
တစ္သက္လ်ာတည္း။

ႀကင္နာသနား၊
ငါ့အားမသတ္၊
ယခုလႊတ္လည္း၊
မလြတ္ၾကမၼာ၊
လူတကာတို႔၊
ခႏၶာခိုင္က်ည္၊
အတည္ မၿမဲ၊
ေဖါက္လႊဲတတ္သည္၊
မခၽြတ္စသာ၊
သတၱဝါတည္း။

ရွိခိုး ေကာ္ေရာ္၊
ပူေဇာ္အကၽြန္၊
ပန္းခဲ့တံု၏၊
ခိုက္ၾကံဳ ဝိပါက္၊
သံသာစက္၌၊
ၾကိဳက္လတ္တံုမူ၊
တုံ႔မယူလို၊
ၾကည္ညိဳစိတ္သန္၊
သခင္မြန္ကို၊
ခ်န္ဘိစင္စစ္၊
အျပစ္မ့ဲေရး၊
ခြင့္လွ်င္ေပး၏၊
ေသြးသည္ အနိစၥာ၊
ငါ့ခႏၶာတည္း။

( အနႏၲသူရိယ အမတ္ၾကီး၏ မ်က္ေျဖလကၤာ )

** UNHCR သည္ သတင္းမ်ားကို တရား၀င္ ဘယ္တုန္းကမွ မထုတ္ျပန္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားလ်င္ ေျပာသည့္အတိုင္း ႀကိမ္းေသလုပ္ရပါမည္။ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါက လုပ္ခ်င္လ်င္ လုပ္မည္ ၊ ေခၚခ်င္တဲ့လူကို ေခၚမည္၊ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေနာက္လအထိ သို႔မဟုတ္ ေနာက္အပါတ္အထိ မွန္ခ်င္မွ မွန္ပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ UNHCR သည္ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားသည္လည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာမ်ား ပါလာပါက အမွန္တကယ္ ၊ တကယ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ပံုေသမမွတ္ယူေစခ်င္ပါ။ အေျခေနကိုသေဘာေပါက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္စင္ထားနုိင္ေစရန္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ **

# Share လို႔ရပါသည္။ Copy ကူးလို႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ Copy ကူးမည္ဆိုလ်င္ page နာမည္ေလးေတာ့ credit ေပးသည့္အေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္။ အရင္တခါက လူေတြလို ကၽြန္ေတာ္တင္သည့္ သတင္းအား copy ယူၿပီး သူ၏ group , page နွင့္ fb တြင္ သူေရးသလိုလိုျဖင့္ တင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ ေနာက္ထက္ စာထက္ေရးဖို႔ အားအင္ေလ်ာ႔ရပါသည္။#

Good Luck

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s