မဘသဖ်က္သိမ္းမယ္ဆိုယင္လဲ ေနာက္ထပ္နာမည္တမ်ိဳးနဲ ့မ်ိဳးပဲ့ေတြနဲ ့ဒုသီလ ဘုန္းၾကီးေတြ ကတည္ ေထာင္ၾကဖို ့ၾကံစည္ေနၾကပါတယ္

Ko Lucky

Chee

 Image may contain: 3 people

မဘသဖ်က္သိမ္းမယ္ဆိုယင္လဲ ေနာက္ထပ္နာမည္တမ်ိဳးနဲ ့မ်ိဳးပဲ့ေတြနဲ ့ဒုသီလ ဘုန္းၾကီးေတြ ကတည္ ေထာင္ၾကဖို ့ၾကံစည္ေနၾကပါတယ္။မဘသ ဆိုတဲ ့အဖြဲ ့အစည္းဟာ စစ္ဘဘ ေတြ ျဖစ္တဲ ့သူေရႊမန္း၊သိန္းစိန္၊ ခင္ညြန့္္
တို ့ရဲ ့လက္ေ၀ခံ မ်ိဳးပဲ ့ေတြရဲ ့အကိုင္းအခက္တခုသာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာ့သံဃာေလာက မွာ စစ္အုပ္စု က ဆယ္စု နွစ္ ၂ ခုစာေလာက္သပ္လ်ိဴ ျပီး ဒုသီလ ဘုန္းၾကီး ဂိုဏ္းကို တည္ေထာင္ ထားခဲ ့ျပီးပါျပီ။ စနစ္တက်တည္ေထာင္ထာတာပါ။ နိင္ငံေတာ္ ၾသ၀ါဒ စရိယ ဘုန္းၾကီးေတြထဲ မွာ လည္း စစ္အုပ္စုလက္ေ၀ခံ ကိုယ္ေတာ္ ေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒီဘုန္းၾကီီးေတြက ယခင္က မဟနကိုေနာက္ကြယ္က ခ်ဴပ္ကိုင္ထားျပီး ျပည္နယ္တိုင္း၊ခရီုင္၊ျမိဳ ့နယ္ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ သူတို ့လူ ဘုန္းၾကီးေတြကို Chairman ခန့္ထားတာပါ။

Image may contain: 5 people, people sitting, table and indoor

စုစည္းထားတဲ ့သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင္ ့နယ္ေ၀းေဒသေတြမွာ မ်ိဳ းပဲ ့ေတြရဲ ့
လွဳ ပ္ရွဳားမွဳ ေတြကို မဘသ ထဲ က ဒုသိလ ဘုန္းၾကီးေတြရဲ ့နယ္ခံကိုယ္ေတာ္
ေတြက အားတက္သေရာ ကူညီေနၾကတာပါ။

Image may contain: one or more people and people sitting
လုပ္သင္ ့တာက သံဃာေလာကတခုလံုးကို သန္ ့ရွင္း တည္တ ့ံေရးလုပ္
ဖို ့ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ကို နိင္ငံေ၇း ဓားစားခံထားျပီး ရွဳပ္ေထြးမွဳ ေတြ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို ့အၾကံအစည္ေတြ ရိွေနပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးက
လည္း မ်ိဳးပဲ ့အုပ္စုကို ေနာက္ကြယ္ကေန အကာကြယ္ ေပးလ်က္ရိွေနပါ
တယ္။

Image may contain: 1 person, crowd

ေအာင္ေသာင္း သားေတြ၊ႇေရႊမန္းနဲ ့ခင္ေရႊအုပ္စု ကလည္း ေနာ္
ကြယ္ကေန မ်ိဳးပဲ ့အသင္းအဖြဲ ့ေတြကို ေငြေၾကး ေတြ အခုထိေထာက္ပံ့ေနပါ
တယ္ ။ ျပည္ထဲေ၇းကသိရဲ့သားနဲ ့မေဖာ္ထုတ္ဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳ ထားပါတယ္။
မ်ိဳးပဲ့ေတြကို ျသဇာသက္ေရာက္ေနတာ ၀ီရသူဆိုေသာ္ လည္း ၀ီရသူေနာက္
မွာ ရပ္တည္ေနတဲ ့၀ါေတာ္ ၾကီးဘုန္းၾကီးေတြ ရိွေနပါတယ္။ ကန္ ့လန္ ့ကာ
ေနာက္ကြယ္က ေန က်ားကန္ ေပးထားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ျပဳတ္
ေတြနဲ ့ပင္းျပီး သတင္းကြန္ယက္တည္ေထာင္ထားကာ လူမ်ိဳးေ၇း ၊ဘာသာ
ေရး ဆူပူမွဳကိုဦးတည္ေနတဲ ့သတင္းေတြ ထုတ္လြင္ ့ေနပါတယ္။ ျပည္ထဲ
ေရး မွာ တာ၀န္ အရိွ ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို ဘဲ မ်ိဳးပဲ့အသင္းေတြကို ျဖိဳ ခြဲ
ျဖိဳ ခြဲ ေနာက္က အျမစ္ကို မလွန္နိုင္သေရြ ့မသဘ လို ဘာသာေရး ေယာင္ျပ
အဖြဲ ့ေတြ ေပၚ ေနအံုးမွာပါဘဲ။ မဟန မွာတာ၀န္ရိွ ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s