လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းက အပိုဒ္ ၁၈ ကို ခ ်ိ ဳ းေဖာက္မႈေတြအတြက္ နိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီး က မလြဲမေသြ အေရးယူျဖစ္ေအာင္ ကို အေရးယူရမွာပါ

Maung Maung

ျမန္မာနိုင္ငံမွာဘာသာေရးအေျခအေနေတြ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
လက္ရွိအစိုးရက ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတဲ႔အေျခအေနမွာ

ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥရန္ဟီလီးက သူမရဲ႕ တြစ္တာကေနၿပီးေစတနာနဲ႔ သတိေထာက္စကားေလး ေရးသားလိုက္ပါတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး
ေၾကျငာစာတမ္းက အပိုဒ္ ၁၈ ကို အထူးသတိထားဖို႔ သတိ
ေထာက္လိုက္တာ လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္
အဲ႔ဒီ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းမွာ အခ ် က္
၃၀ ပါဝင္ၿပီး မစၥရန္ဟီလီး ေထာက္ျပခဲ႔တဲ႔ အပိုဒ္ ၁၈ ဟာ
လူသားတိုင္းရဲ႕ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ ဝတ္ျပဳ ခြင့္ေတြကို အာမခံ
ထားတာပါ

အဲ႔ဒီ အာမခံခ ် က္အရ ဆိုရင္
ဒီကေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ (အဓိက) အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ
အပါအဝင္ လူနဲစုဘာသာဝင္ေတြခံစားေနၾကရတဲ႔
ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရျခင္းေတြ
အၿခိမ္းေခ ် ာက္ခံေနရျခင္းေတြ
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာေတြ ပိတ္ဆို႔ တားဆီးခံေနရတာေတြ
ဘာသာေရးအေဆာက္အဦ(ဗလီေတြ/မဒရ္ဆာေတြ/ခ ် ခ ်္
ေတြ/ လက္ဝါးကတ္တိုင္ေတြ/သခၤ ်ိ ဳ င္းအုတ္ဂူ) အစရွိေသာ
အရာမ ် ား အဖ ် က္အဆီးခံေနရတာေတြ
ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈကို ပိတ္ပင္တာေတြ
ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္လို႔ ေထာင္ခ ် တာေတြ………အစရွိတဲ႔
အားလံုး အားလံုးေသာ ကိစၥရပ္ေတြ လုပ္ရပ္ေတြဟာ
ကုလသမဂၢရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာ
ခ ် က္ကို
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ ်ိ ဳ းေဖာက္ ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ဒီလို ခ ်ိ ဳ းေဖာက္မႈေတြအတြက္ နိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုလသမဂၢ
အဖြဲ႕ႀကီး က မလြဲမေသြ အေရးယူျဖစ္ေအာင္
ကို အေရးယူရမွာပါ

အဓိကလက္သယ္က ၉၆၉ လိုလို/မဘသ လိုလို/ မ ်ိ ဳ းခ ် စ္
ဘုန္းႀကီးေတြ လိုလို/ဓမၼဝံသာနုရကၡိတ လိုလို/ေထြအုပ္ က
လိုလို/ရဲ ကလိုလို လုပ္ထားေပမဲ႔
လုပ္ရပ္တိုင္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြ/
ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီဝင္ေတြ/ခ႐ိုနီေတြ/စစ္တပ္ အရာရွိ ေဟာင္း
ေတြ ရွိေနတာ အထင္အရွားပါ

သူတို႔ အားလံုးကို ေက ် ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အကာအကြယ္
ေပးထားတာကေတာ့ ကာ/ခ ် ဳ ပ္ ဗိုလ္ခ ် ဳ ပ္မွဴ းႀကီး မင္းေအာင္
လိွဳ င္ ဦးေဆာင္တဲ႔ တပ္မေတာ္ ဆိုတာကို
ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားတိုင္း သိၾကသလို
တကမၻာလံုးကလဲ သိေနၾကပါတယ္

ကမၻာက ဘယ္သူ႕ကိုအေရးယူရမယ္ဆိုတာကိုလဲ ထင္ထင္
ရွားရွား သိေနပါတယ္

ဘယ္လိုမွ ေရွာင္လြဲလို႔ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး

ဒီအခ ်ိ န္မွာ ျပည္ထဲေရးကို မကိုင္နိုင္လို႔
ေထြ/အုပ္ အေပၚ ၾသဇာမရွိလို႔
တပ္မေတာ္ကို အမိန္႔ေပးမရလို႔ ဆိုတဲ႕ အေၾကာင္းျပခ ် က္
ေတြနဲ႔
ေခါင္းေရွာင္ေနတဲ႔
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လဲ လြတ္ေျမာက္
စရာ လမ္းမျမင္ပါဘူး

သူမကေတာ့ တာဝန္ရွိတဲ႔အတိုင္းအေရးယူရန္ ပ ် က္ကြက္
ျခင္းဆိုတဲ႔ စြဲခ ် က္နဲ႔ အေရးယူခံရပါလိမ့္မယ္
စစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ ်ိ ဳ းေဖာက္မႈကို အကာအကြယ္
ေပးခဲ႔တဲ႔ ျပစ္မႈလည္း ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္

နိုင္ငံတကာ အေရးယူမႈကေတာ့ မလြဲ မေသြ ေရာက္လာမွာပါ

ဒါေပမဲ႔
အယင္အခ ်ိ န္မ ် ားကလို ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ ်ိ ဳ း
ေတာ့မဟုတ္ေတာ့တာ အေသအခ ် ာပါ

အိုင္စီစီ (ကမၻာ့ရာဇဝတ္တရားခံု႐ံုး တင္ျခင္း)နဲ႔
အာရ္တူးပီ(ကာကြယ္/ကူညီေရးစစ္တပ္ေစလႊတ္ျခင္း) ေတြ
မလြဲမေသြ ႀကံဳ လာရေတာ့မွာပါ

အခ ်ိ န္ေတာ့ ေပးရမွာေပါ့ဗ ် ာ

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရဝိက္
မေလးရွား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s