ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးကို ခြဲျခားသူသည္ ႏိုင္ငံ့ရန္သူ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို မိန္႔ၾကား

ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးကို ခြဲျခားသူသည္ ႏိုင္ငံ့ရန္သူ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို မိန္႔ၾကား

cb

ရန္ကုန္။ မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၆

“ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံၿပီးတဲ့ေနာက္ ခြဲျခားခ်က္ သူေတြဟာ တကယ္တမ္း ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုု တည္ေဆာက္ တဲ့သူေတြမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏိုုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရန္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက မိန္႔ၾကား ေတာ္မူလိုက္ပါသည္။ဆက္လက္ၿပီး ကာဒီနယ္ဘိုက “ဒီလိုမ်ိဳး အေႏွာက္အယွက္ လုပ္ေနတဲ့ လူေတြကို တရားမွ်တစြာနဲ႔ ကိုင္တြယ္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ “ႏိုင္ငံေရး ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ကိုရခ်င္တယ္ ဆိုလို႔႐ွိရင္ တရားမွ်တစြာနဲ႔ ဆက္လက္ ေနႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကသာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုးတက္ ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မတိုင္ခင္မွာ တရားမွ်တျခင္း လာရၿပီး တရားမွ်တျခင္းကေန ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမွေနမွ တိုးတက္ ျခင္းဖက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ဦးတည္ ၾကရမယ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လူမ်ိဳး ေရးခြဲျခားမႈကင္းစင္ေရးေန႔ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဖြင့္အမွာစကားမွာ ထည့္သြင္းမိန္႔ၾကား လိုုက္ပါတယ္။

ဆို႐ွယ္လစ္ ေခတ္ကစလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခား ဆက္ခံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘိုုက ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ကတည္းက လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ရမယ္။ ဘာသာတစ္ခုု ပဲျဖစ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ေပၚလစီဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔       လူမ်ိဳးေတြ အားလံုးကို ကြဲျပားေစ ခဲ့တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္မွ ဘာရာထူး၊ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္မွ ဘာအခြင့္အေရး ရမယ္ဆိုုတဲ့ ခြဲျခား ဆက္ဆံခ်က္ ေတြကိုုလည္း မိမိတုိ႔ ၿကံဳေတြ႔ခဲ့ ရေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘိုက သံုုးသပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီလုုိျဖစ္ရပ္ ေတြအတြက္ ဆက္လက္မျဖစ္ဖို႕ သမုိင္းကေန သင္ခန္းစာယူသင့္ၿပီ” လုိ႔လည္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ     ေတာ္က အစိုးရသစ္ကို ရည္႐ြယ္ တုုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့သူေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြဟာ အဆင့္အတန္း ေၾကာင့္မို႔လုိ႔၊ ယံုုၾကည္မႈေၾကာင့္မိုု႔လုုိ႔၊ လူမ်ိဳးေရး ေၾကာင့္မို႔လုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ခြဲျခားျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အသစ္ကို တည္ေထာင္တဲ့ အခါမွာ ဒါမ်ိဳးေတြ ဆက္လက္ၿပီး မျဖစ္ဖို႔ရန္အတြက္ သမိုင္းကေန ဆက္လက္      ၿပီးေတာ့ ဆံုးမ သြန္သင္ထားတယ္”” လို႔လည္း ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘိုက အထက္ပါ အခမ္းအနားမွာ ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား ကင္းစင္ေရး ေန႔အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို         ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္းလ်ားကန္ ဟိုတယ္တြင္ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုုင္း ကေန ညေနပိုင္း အထိ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူေတြအပါ အ၀င္ ဘာသာေပါင္းစံုက စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြ တက္ေရာက္ၿပီး လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေတြ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ ေတြကိုု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s