Six riches persons in Myanmar

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌး မ်ား စာရင္းမ်ားအနက္ FRONTIER MYANMAR မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထိပ္တန္း (၆) ဦးမွာ

u zaw zaw

(၁) ဦးေဇာ္ေဇာ္ (Max Myanmar)

(၂) ဦးထြန္းျမင့္နိုင္ (ခ) စတီဗင္ေလာ (Asia World)

(၃) ဦးေတဇ (Htoo)

(၄) ဦးသိမ္းေဝ (ခ) ဆာဂ်႕္ပန္း (FMI & Yoma)

(၅) ဦး မိုက္ကယ္မိုးျမင့္ (MPRL Oil & Gas)

(၆) ဦးခ်စ္ခိုင္ (Eden) တို႔ ျဖစ္သည္။

1. ဦးေဇာ္ေဇာ္

အသက္ – ၄၈

အဓိလုပ္ငန္း – မက္စ္ျမန္မာ ဂ႐ု(ပ္) Max Myanmar Group

အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား – ဘဏ္၊ ဟိုတယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားႏွင့္ ရာဘာလုပ္ငန္းမ်ား

ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဂ်င္နေရတာမီးစက္မ်ား တင္သြင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြက တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန႔္လာခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဘာလုံးကြင္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းအပါအဝင္ စစ္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို အေမရိကန္က နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟာ ကေလးေဆး႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ေဆးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ လူမွုေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ၎ႏွင့္ ၎၏ ကုမၸဏီပုံရိပ္ကို နာမည္ဆိုးမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မက္စ္ျမန္မာ ဂ႐ု(ပ္) Max Myanmar Group ၏လုပ္ငန္းမ်ားထဲ၌ ပါဝင္လာခဲ့ေသာ မက္စ္ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ နိုဗိုတယ္ ဟိုတယ္ Novotel Hotel ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ရာဘာစိုက္ခင္းတို႔က သိသာထင္ရွားလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

.

2. ဦးစတီဗင္ေလာ (ဦးထြန္းျမင့္နိုင္)

အသက္ – ၅၇

အဓိလုပ္ငန္း – ေအးရွားေဝါ ကုမၸဏီ Asia World Company

အဓိက လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား မ်ား – ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ စြမ္းအင္၊ အိမ္ၿခံေၿမ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား

ဦးစတီဗင္ေလာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္း ၌ အင္အားအေတာင့္တင္းဆုံး မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးသူ ေလာ္စစ္ဟန္၏သား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သားအဖႏွစ္ဦးသည္ ေအးရွားေဝါ ကုမၸဏီကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်မွုကို ဖုံးကြယ္ရန္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ဦးစတီဗင္ေလာက အေဖျဖစ္သူ၏ ဘိန္းအင္ပါယာလုပ္ငန္းကို စြန႔္ခြာၿပီး တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ားဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ေအးရွားေဝါသည္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အဓိက ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္မွုလုပ္ငန္း၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္ ဦးစတီဗင္ေလာကို အေမရိကန္နိုင္ငံက နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခဲ့သည္။

ေအးရွားေဝါသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုကို ကိုင္တြယ္ထားၿပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ တိုးခ်ဲ႕မွုစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၌လည္း ပါဝင္ေနသည္။ ဦးစတီဗင္ေလာသည္ စင္ကာပူနိုင္ငံမွာလည္း ကုမၸဏီမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုအတြက္လည္း အဓိက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ မေကြး ေဘာလုံးအသင္းကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

READ  အၾကီးမားဆံုးေသာ လူမူေရး ျပႆနာ

.

3. ဦးေတဇ

အသက္ – ၅၁

အဓိကလုပ္ငန္း – ထူး ဂ႐ု(ပ္) Htoo Group

အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား – ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ဟိုတယ္၊ ကၽြန္းသစ္၊ တြင္းထြက္ သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ဘဏ္၊ ေဘာလုံး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – Air Bagan၊ AGD Bank၊ Yangon United Football Club၊ Bagan Entertainment

ဦးေတဇသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆုံး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပမွုမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူလည္းျဖစ္ကာ ၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ နည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ဆိုသည္္။ ထို႔ေနာက္ ၎က ယခင္ စစ္အစိုးရ အဓိကေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ ေျပာသမၽွကို လိုက္လံ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးအရ အခြင့္အလမ္းသာမွုကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎ကို “ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္ လက္နက္ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လက္ကိုင္တုတ္တစ္ဦး”အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၎က ထူး ဂ႐ု(ပ္) ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဝးလံေသာေဒသမ်ားမွ ကၽြန္းသစ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းကုမၸဏီက ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနအေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အာရွစိမ္းလန္းဖြံ့ၿဖိဳးမွုဘဏ္ Asia Green Development Bank၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲ့ေလ့စ္ဟိုတယ္ Kandawgyi Palace Hotel၊ အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္း Air Bagan ႏွင့္ ရန္ကုန္ယူနိုက္တက္ေဘာလုံးအသင္း Yangon United Football Club တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

.

4. ဦးသိမ္းေငြ(ဆာ့ခ်္ပန္း)

အသက္ – ၆၃

အဓိကလုပ္ငန္း – အက္စ္ပီေအ ျမန္မာ Serge Pun & Associates (SPA Myanmar)

အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား – အိမ္ၿခံေၿမ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဘဏ္၊ စုေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု၊ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းမ်ား

ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – ရိုးမဘဏ္ Yoma Bank၊ အက္ဖ္အမ္အိုင္ ေလေၾကာင္း FMI Air၊ စတား စီးတီး Star City၊ မစ္ဆူဘီရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Mitsubishi Motors၊ ေကအက္ဖ္စီ KFC

ဦးသိမ္းေငြ(Serge Pun) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေပက်င္းသို႔ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၃၄ ႏွစ္အၾကာမွာ ပထမဆုံးအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ေဖဖာ့ဘ္စ္ Forbes မဂၢဇင္းက ၎ကို “ကမ႓ာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေပးသူ”ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ဝင္ေရာက္အေျခခ်နိုင္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။ ၎မွာမူ အေမရိကန္စီးပြားေရး၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွု စာရင္း၌ မပါဝင္ခဲ့ေခ်။

READ  အခ်စ္ေတာ္ေခြးေလးေတြကို အိမ္မွာ တစ္ေကာင္တည္းထားခဲ့ေသာအခါ

အက္ဖ္အမ္အိုင္ First Myanmar Investement ႏွင့္ စင္ကာပူ နိုင္ငံ၌ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ Yoma Strategic တို႔ၾကားမွ ခြဲထြက္လာသည့္ အက္စ္ပီေအ ျမန္မာ SPA Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အိမ္ၿခံေၿမ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးက႑ႏွင့္ ေငြေၾကးက႑တို႔တြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခား စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ခါတရံ နိုင္ငံျခား ပါတနာမ်ားႏွင့္လည္း တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။

.

5. ဦးမိုက္ကယ္မိုးျမင့္

အသက္ – ၆၃

အဓိကလုပ္ငန္း – MPRL E&P

အဓိကလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား – ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္း

ဦးမိုက္ကယ္မိုးျမင့္ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ “အေအာင္ျမင္ဆုံးနဲ႔ တရားနည္းလမ္း အက်ဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္”တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎အၾကား အျငင္းပြားမွုကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ ေပါက္ၾကားေသာသတင္းက ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎ကို အေမရိကန္နိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ထားမွုမွ ဖယ္ရွားရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဦးမိုက္ကယ္မိုးျမင့္သည္ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္အတြက္ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သေဘာက်ခဲ့ၾကသည္။

.

6. ဦးခ်စ္ခိုင္

အသက္ – ၆၈

အဓိကလုပ္ငန္း – ေအဒင္ ဂ႐ု(ပ္) Eden Group

အဓိလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား – ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဘဏ္၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၊ ဆန္၊ စြမ္းအင္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေလာင္စာဆီ

ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – မက္ပ္ကို MAPCO၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ Myanma Apex Bank၊ ဟီတန္ ဟိုတယ္ Hilton Hotel၊ ဖူဂ်ီ ေကာ္ဖီေဟာက္စ္ Fuji Coffee House

ဦးခ်စ္ခိုင္ ၏ စီးပြားေရး အင္ပါယာ သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း နွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၎၏ ေအဒင္ဂ႐ု(ပ္)သည္ ဟိုတယ္၊ ဘဏ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မ်ားမွာ အႀကီးဆုံး လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အျခားျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူ ေအဒင္ဂ႐ု(ပ္)သည္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ၎သည္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မွုမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံရသူမ်ား စာရင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၎သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္မွစၿပီး လူမွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ဦးခ်စ္ခိုင္ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ကာ ဆင္းရဲေသာ လယ္သမား မ်ား၏ ကေလး မ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ေလ့ရွိၿပီး

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ မွတစ္ဆင့္ လယ္သမား မ်ား ေခတ္မီလယ္ထြန္ပစၥည္းမ်ား သုံးနိုင္ေစေရးအတြက္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးေလ့ရွိသည္။

.အတြင္းသတင္းမ်ား
တဆင့္ T P Naing

မူရင္းပိုင္႐ွင္အား Credit ေပးပါသည္။

Wai Yan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s