အင္ပါယာရဲ႕ သမိုုင္းဆိုုတာ..ကြဲတာၾကာရင္ ျပန္ေပါင္းပါတယ္။ ေပါင္းတာၾကာသြားရင္လည္း ျပန္ကြဲပါတယ္

Aung Ko LattFollow

ျမန္မာ့ သမိုုင္းကိုု စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ပါ။ ကမၻာ့သမိုုင္း ပညာရွင္ရဲ႕ ဆိုုရိုုးတစ္ခုုကိုု သတိရမိတယ္။ အင္ပါယာရဲ႕ သမိုုင္းဆိုုတာ..ကြဲတာၾကာရင္ ျပန္ေပါင္းပါတယ္။ ေပါင္းတာၾကာသြားရင္လည္း ျပန္ကြဲပါတယ္တဲ့။

Credit : မူရင္း Ollie Bye ကိုု အထူးေက်းဇူးတင္လ်က္…

Advertisements