အမွန္တရားအတြက္ အဖိႏွိပ္ခံေတြအတြက္ ဆိုရင္ မဟုတ္မမွန္လုပ္တဲ႔သူ ေျပာတဲ႔သူ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို ျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ ် ဖို႔ က ် ေနာ္ ဝန္မေလးပါဘူး

Maung Maung

အမွန္တရားအတြက္  အဖိႏွိပ္ခံေတြအတြက္ ဆိုရင္

မဟုတ္မမွန္လုပ္တဲ႔သူ ေျပာတဲ႔သူ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို
ျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ ် ဖို႔ က ် ေနာ္ ဝန္မေလးပါဘူး

ဘယ္သူကေတာ့ျဖင့္ ကိုယ္လူ ရယ္လို႔ ပုဂၢိဳ လ္စြဲ လည္း
မထားပါဘူး


လူသားေတြ အမွားနဲ႔မကင္းနိုင္ဘူး ဆိုတာ သိေနတာပဲေလ

ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ အမွားေတြ လုပ္မိေနတာပဲ

ကိုယ္ေျပာသမွ ် မွန္ရမယ္
ကိုယ့္လူေျပာသမွ ် အမွန္ဆိုတဲ႔ အယူအဆ
က ် ေနာ့္မွာမရွိပါဘူး

ဒါေပမဲ႔
အမွန္ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကတဲ႔ေနရာမွာ
ယဥ္ေက ် းမႈရွိဖို႔ေတာ့လိုအပ္ပါတယ္

ယဥ္ေက ် းမႈ မရွိတဲ႔ မိတ္ေဆြ တခ ်ိ ဳ႕ကို Unfriend လုပ္ထား တာ Block လုပ္ထားတာေတြရွိပါတယ္

အခ ်ိ ဳ႕ ကိုေတာ့ အေျပာအဆို ၾကမ္းလို႔ လုပ္လိုက္ရတာေတြ
ရွိပါတယ္

ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တဖက္သားနစ္နာေစမဲ႔စကားေတြ
က ် ေနာ္ျပန္မေျပာခ ် င္လို႔ပါ

ဒါေပမဲ႔ က ် ေနာ္အေပၚ တိုက္႐ိုက္ဆဲဆိုထားသူက လြဲရင္
ဘယ္သူ႔ကိုမွ အမွတ္မထားပါဘူး
သူတို႔အေရးအသားေတြကို တျခားလူတေယာက္ေယာက္က
Copy လုပ္လာလို႔ Share လာလို႔ က ် ေနာ္ေတြ႕တယ္ သေဘာ
က ်တယ္ဆိုရင္ ျပန္ေတာင္ Share ျဖစ္တာေတြရွိပါတယ္
က ် ေနာ္ အာဃာတ မထားတတ္ပါဘူး

လြန္ခဲ႔တဲ႔လ ပိုင္းက ျမန္မာမြတ္စလင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တ ေယာက္နဲ႔ ဆံုၿပီး စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္
အဲ႔ဒီေခါင္းေဆာင္ႀကီးရဲ႕ ေျပာစကားေတြ ခံယူခ ် က္ေတြ မူမမွန္တာေတြ႕ရလို႔ လူကိုယ္တိုင္လည္း မ ် က္ႏွာခ ် င္းဆိုင္
ကန္႔ကြက္စကားေျပာခဲ႔သလို
အြန္လိုင္းမွာလည္း ေရးသား ကန္႔ကြက္ခဲ႔ပါတယ္
တခုပဲရွိတယ္
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးရဲ႕အမည္ကိုေတာ့ တဲ႔တဲ႔ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ႔
ျခင္းေတာ့ မရွိပါဘူး
ဒါေပမဲ႔ အေျခအေနကိုသိသူေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အသြားအလာေတြကိုသိထားတဲ႔သူေတြက
ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ဆိုတာ တြက္ဆလို႔ရႏိုင္ၾကပါတယ္

က ် ေနာ္က အမည္တတ္မေျပာခဲ႔တာက
က ် ေနာ့္ေျပာစကားကို အေၾကာင္းခံၿပီး
မူလကရွိေနၿပီးသားမိမိတို႔ရဲ႕ ပုဂၢိဳ လ္ေရး မေၾကလည္မႈေတြ
အတြက္ ပြဲဝင္ခံၾကမွာ စိုးရိမ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္

အခုလည္း
UNHCR က ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအေပၚ စနစ္တက ် ခြဲျခား
ဆက္ဆံေနတဲ႔ကိစၥ ကို ေရးလိုက္ပါတယ္

က ် ေနာ္ ထင္ေၾကးနဲ႔ ရမ္းသမ္းၿပီး ေရးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းက စလရန္းမွာျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ တမီလ္
ျပသနာျဖစ္ကထဲက
မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအတြက္ ခါတိုင္းထက္ ပို ေသာကထားၿပီး အလုပ္ လုပ္ခဲ႔ပါတယ္

ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ေရာ UNHCR နဲ႔ေရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕
အတိုက္အခံေတြ ေျပာခဲ႔ရပါတယ္

က ် ေနာ္အတိုက္အခံ ေတြ ေျပာၿပီးတဲ႔ ေနာက္ပိုင္း
ျမန္မာသံ႐ံုးဖက္က ဘယ္တုန္းကမွ မလုပ္ေပးဘူးတဲ႔
ေျဖေလွ ် ာ့မႈေတြလုပ္ၿပီး ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကို C of I
ေတြ ထုတ္ေပးလာလို႕ Camps ထဲမွာ (သံ႐ံုးကလဲ စာရင္း
မသြင္း UNHCR ကလဲ အေရးတယူမလုပ္တဲ႔) ေမွ ် ာ္လင့္
ခ ် က္မဲ႔ေနတဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ခြင့္
ရသြားခဲ႔ပါတယ္
ယေန႔ထိေအာင္ ျပန္ခြင့္ရေနၾကပါတယ္

ဒါေပမဲ႔
အေၾကာင္း အမ ်ိ ဳ းမ ်ိ ဳ းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မျပန္နိုင္သူေတြ
Camp ထဲမွာ ရွိေနပါေသးတယ္

Camp ထဲမွာအေနအထိုင္ အစားအေသာက္ နဲ႔ က ် န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ အလြန္ည့ံဖ ် င္းတဲ႔အတြက္ က ် န္းမာေရးခ ်ိ ဳ ႕
တဲ႔ကုန္ၾကပါတယ္

႐ိုဟင္ဂ ် ာ ကြန္မ ် ဴ နတီေတြရဲ႕ ေဆာင္က ် ဥ္းေပးမႈေၾကာင့္
Camps ထဲေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ ် ာေတြအတြက္ ယူအဲန္ကဒ္ရဖို႔
ေသခ ် ာသလို ေဆးကုသခြင့္ ရၾကပါတယ္

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအတြက္ ဘာမွမရနိုင္တဲ႔အျပင္
Camps ကိုေရာက္လာၾကတဲ႔(UNHCR ကတရားဝင္ခန္႔ထား
တဲ႔)႐ိုဟင္ဂ ် ာေတြက “မင္းတို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအတြက္
UNHCR က ဘာမွ လုပ္ေပးဖို႔မရွိဘူး မင္းတို႔ သံ႐ံုးကတဆင့္
ျမန္မာျပည္ ျပန္ၾက” လို႔ အၿမဲ ေျပာေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါ တယ္

ဒီစကားဟာ တႀကိမ္တခါထဲ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး
Camps တိုင္းမွာ UNHCR အဖြဲ႕ လာတိုင္း ေျပာေနၾကတာပါ

ဒါေၾကာင့္ က ် ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ဒီစကားကို ဘယ္သူေျပာလဲ
ဘာေၾကာင့္ေျပာရတာလဲ
UNHCR ရဲ႕ ေပၚလစီအရ ေျပာတာလား ဆိုတာကို အႀကိမ္
ႀကိမ္သြားစံုစမ္းခဲ႔ပါတယ္

ပထမပိုင္းမွာ မေျပာပါဘူးလို႔ျငင္းပါတယ္
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ “အရာရွိက ေျပာခိုင္းပါတယ္” လို႔
သိရပါတယ္

နိုင္ငံျခားသား အရာ႐ွိက သူမေျပာခိုင္းပါဘူး ေပၚလစီအရလဲ
ဒီလိုေျပာပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူးလို႕ ျငင္းဆိုပါတယ္

ဒီအေျခအေနမွာ ဒီစကားဟာ ႐ံုးတြင္းက ႐ိုဟင္ဂ ် ာ ဝန္ထမ္း
ဘက္ကသာထြက္လာခဲ႔တာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံအခ ် က္
အလက္ေတြ ေတြ႕လာရပါတယ္

ဒီျပသနာ ျဖစ္ေနတာနဲ႔ တခ ်ိ န္ထဲမွာ
တတိယနိုင္ငံကို ထြက္ခြာဖို႔ လဝက စစ္ေဆးၿပီး(အခ ်ိ ဳ႕ ဆို
လွ ် င္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး) ျမန္မာမြတ္စလင္မ ် ား ေဘးဖယ္
ခံလာရပါသည္
၎တို႔ေနရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ ် ာမ ် ားအစားဝင္သြားၾကပါသည္

ျမန္မာမြတ္စလင္မ ် ား ယာယီခိုလံႈခြင့္ကဒ္မ ် ား ျပန္အသိမ္းခံ
ၾကရပါသည္
အသိမ္းခံရျခင္း၏အဓိကမွာ ႐ိုဟင္ဂ ် ာ စကားျပန္မ ် ားရဲ႕
မွားယြင္းစြာ ဘာသာျပန္ဆိုမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု လာေရာက္
သတင္းေပးလာၾကပါသည္

UNHCR ႐ံုးထဲတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနသူက ျမန္မာမြတ္စလင္
ကြန္မ ် ဴ နတီ ေခါင္းေဆာင္မ ် ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေရးကို
ျငင္းဆန္ေနခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ေပါက္ေနပါၿပီ

အဓိက တာဝန္ရွိသူ အရာ႐ွိမွာ ႐ိုဟင္ဂ ် ာ ျဖစ္ေနပါသည္

သူ၏ ေျပာစကားမ ် ားအရလည္း ျမန္မာမြတ္စလင္ကို ခြဲျခား
ဆက္ဆံလိုသည့္ သေဘာထားမ ် ားကို သိထားပါသည္

ျပသနာကို ေျပလည္ေစေရးအတြက္ အဆိုပါ ႐ိုဟင္ဂ ် ာ အရာ
ရွိထံ က ် ေနာ္ ေျပေျပလည္လည္ ေျပာဆို ဆက္သြယ္ၾကည့္
ေသာ္လည္း အဆင္မေျပခဲ႔ပါ

ဒီအေျခအေနမွာ က ် ေနာ္ ဘာလုပ္ရပါမလဲ

မြတ္စလင္အခ ် င္းခ ် င္း ေသြးမကြဲေစေရးအတြက္ ၿငိမ္ေနရ
မည္လား
ေဗအီမန္ ေတြကို အီမန္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရမွာလား

က ် ေနာ္ကေတာ့ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္
ဂ ်ီနီဗာအထိ ဆက္သြယ္ၿပီး ဆက္လုပ္သြားပါမည္

(အေသးစိတ္အခ ် က္အလက္မ ် ားမွာ တာဝန္ရွိသူက စစ္ေမး
သည့္အခ ်ိန္တင္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္ကို နားလယ္ေပးေစ
လိုပါသည္)

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရဝိက္
မေလးရွား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s