သူရဦးေအာင္ ကို အေနနဲ ့သာသနာေတာ္သန္ ့ရွင္းတည္တန္ ့ေ၇းလုပ္မယ္ဆိုယင္…

Ko Lucky

အန္ကယ္ သူရဦးေအာင္ ကို အေနနဲ ့သာသနာေတာ္သန္ ့ရွင္းတည္တန္ ့ေ၇းလုပ္မယ္ဆိုယင္…

 • ရဟန္းေတြ ကိုသာ မက
 • လက္ရိွ တရားစာ ေတြ မွာ ဘုရားေဟာ မဟုတ္တာေတြ ကို ပါ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ ပစ္ဖို ့  လိုအပ္ပါတယ္။
 • နတ္ဘုနး္ၾကီး၊
 • ဓာတ္ ဘုန္းၾကီး
 • ၊ေဗဒင္ ဘုန္း ၾကီးေတြ ကို ေသခ်ာ စြာ၇ွင္းလင္းဖို ့လိုအပ္ပါမယ္

ေရ၇ွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲျပီး လုပ္ေဆာင္ဖို ့လိုအပ္ပါမယ္။

 1. စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ ့ဘုန္းၾကီးေတြ၊
 2. နုိင္ငံေရးဗန္းျပ ဆူပူေအာင္လုပ္ေနတဲ ့ဘုန္းၾကီးေတြ ၊
 3. လွဴ ဒါန္းထားတာေတြကို ေနာက္ကမိသားစု ေဆြမ်ိဳ းေတြကို ေထာက္ပံ့ေနတဲ ့ဘုန္းၾကီးေတြ၊
 4. အာဏာရွင္ဆန္ျပီး ေက်ာင္းေတြကို ေမာင္ပိုင္စိးထားတဲ ့ဘုနး္ၾကီးေတြ၊
 5. မာတုဂါမ ေတြ နဲ့ပလူးပလဲလုပ္ေနတဲ့ဘုန္းၾကီးေတြ
 6. ၊ေနာက္ ဘုန္းၾကီးေလာကမွာ အုပ္စုဖြဲ ့ျပီး အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ၾကီးေတြကို ကာကြယ္ ဖုံး ဖိေပးေနတဲ့ဘုန္းၾကီး အုပ္စုေတြကို နိွမ္နွင္းဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္ အဆင္ ့ကေန ျမိဳ ့နယ္ ေက်းရြာအထိ သံဃာ အဖြဲ ့အစည္း ရာထူးေရြးခ်ယ္ မွဳေတြကို လညး္ တရားမွွ် တေအာင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးဖို ့လိုအပ္ေနပါတယ္။

သံဃ စာေမးပြဲေတြမွာလည္း လတ္ထို းမွဳေတြရိွ ေနပါတယ္။ေသခ်ာ စီစစ္ေပးပါ။ အရည္ အခ်င္း ျပည္ ့မွီ တဲ ့ရဟန္းေတြကိုသာ ဘြဲ ့ေတြ ေပးအပ္ သင္ ့ပါတယ္။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာ ေထရ၀ါဒ နဲ ့မကိုက္ညီတဲ ့အယူ၀ါဒအမ်ိဳဴ းမ်ိဴ းထားရိွ
မွဳ ေတြလည္း ၇ိွေနပါတယ္။ ဒါေတြ ဟာ လက္ရိွ ျမန္မာ ျပည္ သာသနာမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ ့ဆိုး၀ါးတဲ ့အခ်က္အလက္ေတြရဲ ့တစိတ္တေဒ သဘဲ ရိွပါေသးတယ္။

ၾသကာသ ရြတ္တာေတာင္ တေနရာတမ်ိဳ းျဖစ္ေနတဲ့
ျမန္မာျပည ္သာသနာ ေလာကကို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္တည္ ့မတ္ ေပးဖို ့ကေတာ ့ေ၇ရွည္စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲ ျပီး အဖက္ဖက္က ၀ိုင္း၀န္းအေကာင္ အထည္ ေဖာ္မွသာ ေအာင္ျမင္နိင္မယ္ လို ့ယူဆပါတယ္။

ေခါင္မလံုယင္ေတာ ့မိုးကဆက္ယိုေနအံုးမွာပါ။ မဟန မွာတာ ၀န္ အရိွ ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s