ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ ရဲ/စစ္တပ္/လဝက/ေထြ-အုပ္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြက လိုအပ္လို႔(တာဝန္ရွိတဲ႔အတိုင္း) အိမ္တအိမ္/ဝင္းျခံတခုကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးတဲ႔အခါ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က IFFMကိုျငင္းဆန္ခဲ႔တဲ႔ သာဓကနဲ႔) ျငင္းဆိုလာႏိုင္ၾက မလား…လို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ VS ကုလသမဂၢ စီရင္ထံုးနဲ႔ေပါ့

Maung Maung

ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းမွ ဥပေဒ ဆိုတာရွိပါတယ္

ဥပေဒကဲ႔သို႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔….ဆိုတာမ ်ိ ဳ းက
အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံေတြမွာ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာေလ့ရွိပါတယ္
ဥပေဒ မဟုတ္ေပမဲ႔ တိုင္းျပည္ရွိလူတိုင္း လက္ခံ က ် င့္သံုး
ၾကရပါတယ္

အဲ႔ဒီလို အမိန္႔ လို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ ် ဳ ပ္ေနတဲ႔ ပုဂၢိဳ လ္/
အဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္ျပန္တဲ႔အမိန္႔ေတြရွိသလို
ေဒသႏၲရအမိန္႔ဆိုတာကလဲ ရွိပါေသးတယ္

Image may contain: 1 person, text


ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ႔ ဥပေဒ
ဆိုတာကေတာ့ အထင္အရွားရွိေနတာပါ

လူတိုင္းလိုက္နာ က ် င့္သံုးၾကရတာပါ

အဲ႔ဒီ႔ေနာက္မွ အမိန္႔/ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ ် က္ မဟုတ္
သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ႔ ဥပေဒ မဟုတ္ပဲ
အမ ် ား က တရားဝင္ လက္ခံက ် င့္သံုးရတဲ႔ အရာေတြ ရွိေန
ပါေသးတယ္

အဲ႔ဒါကေတာ့ ‘စီရင္ထံုး’ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္

တရား႐ံုးေတြမွာ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ/တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ
အမႈအခင္းတခုကို စစ္ေဆး စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကတဲ႔ေနရာမွာ
ယခင့္ ယခင္ အမႈမ ် ားတံုးက မည္သို႔မည္ပံု စစ္ေဆး/စီရင္/
ဆံုးျဖတ္မႈ ျပဳ ခဲ႔တယ္…ဆိုတာကို ကိုးကားေလွ ် ာက္ထားေလ့
ရွိၾကၿပီး တရားသူႀကီးေတြကလည္း
အဆိုပါစီရင္ထံုးမ ် ားကို အားကိုးအားထားျပဳလ ် က္ စီရင္
ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္

ဒါေၾကာင့္ စီရင္ထံုးမ ် ားဟာ ဥပေဒအျဖစ္ျပဌာန္းထားတာ
မဟုတ္တဲ႔ ဥပေဒေတြပဲျဖစ္ပါတယ္
လူတိုင္း လက္ခံ နာယူၾကရပါတယ္

အခု
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
သမၼတ ရာထူးရဲ႕ အထက္က ေနရာကိုယူထားတဲ႔
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳ လ္က
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက တရားဝင္ ခန္႔အပ္ တာဝန္
ေပးအပ္လိုက္တဲ႔ IFFM အဖြဲ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ျပည္ဝင္ခြင့္မေပးဘူး………ဆိုေတာ့

ဒီ လုပ္ရပ္ဟာ စီရင္ထံုးတခုလိုျဖစ္သြားၿပီးေတာ့

ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ
သက္ဆိုင္ရာ ရဲ/စစ္တပ္/လဝက/ေထြ-အုပ္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြက
လိုအပ္လို႔(တာဝန္ရွိတဲ႔အတိုင္း)
အိမ္တအိမ္/ဝင္းျခံတခုကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးတဲ႔အခါ
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က IFFMကိုျငင္းဆန္ခဲ႔တဲ႔ သာဓကနဲ႔)
ျငင္းဆိုလာႏိုင္ၾက မလား…လို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ VS ကုလသမဂၢ စီရင္ထံုးနဲ႔ေပါ့

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s