တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲ? လီကြမ္းယု မဟာသီယာ… ေတာင္ကိုရီးယား ဂ ်ပန္က ဒုကမၻာစစ္အပီး ဘာေတြ လုပ္ခဲ့လဲ ေလ႔လာ

Ye Min Nyi Nyi
တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲ…အဘ……

ဆရာဝန္ကို ေဆးပဲကုခိုင္း

အင္/ယာ ကို အေဆာက္အဦပဲေဆာက္ခိုင္း

စစ္သားကို စစ္တန္းလ ်ားပဲ ေနခိုင္း

အနစ္နာခံခဲ႔တဲ႔ ေထာင္ထြက္ေတြကို…..
ပရဟိတ ေလးေတြ ထပ္လုပ္ခိုင္း….

ပညာအမ ်ားႀကီးတတ္တဲ့ ဘြဲ႕ရကို……
ပညာေရး နဲ႔ပတ္သတ္တာပဲခိုင္း….

………….အဲ႔ဆို တိုင္းျပည္ကိုဘယ္သူအုပ္ခ ်ဳပ္မွာလဲ ………

လီကြမ္းယု
ဘာလုပ္ခဲ႔သလဲ….

မဟာသီယာ
ဘာလုပ္ခဲ႔လဲ …

ေတာင္ကိုရီးယားက စစ္အပီး ဘာလုပ္ခဲ႔လဲ…

ဂ ်ပန္က ဒုကမၻာစစ္အပီး …..ဘာေတြ လုပ္ခဲ့လဲ …. ေလ႔လာဖူးလား…

………..မေလ႔လာဖူးဘူး……မသိဖူး အဘ ရဲ့ ….

အဲ႔ဆို ဆဲ သာ ေနေတာ့….

…….ဘာကိုဆဲရမလဲ အဘ……

ဟ…ထံုးစံအတိုင္းေပါ႔….မေ-ရိုး ကုလား……. လို့ပဲ ဆဲ ….

တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ ဘာမွ မေလ႔လာခ ်င္ မလုပ္ခ ်င္ရင္……
ေသာက္သံုးလံုးဝမက ်ရင္…..
ဘာမွလုပ္စရာမရွိရင္……..
ထံုးစံအတိုင္း………… ကုလား ……ကိုပဲ ဆဲ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s