အေမရိကန္အိပ္မက္ နဲ႔ မေလးရွားအိပ္မက္… ျမန္မာအိပ္မက္

Maung Maung

အေမရိကန္အိပ္မက္ နဲ႔ မေလးရွားအိပ္မက္…. ျမန္မာအိပ္မက္…….
………………………………………………….
အေမရိကန္ဒီမိုကရက္ပါတီရဲ႕ ညီလာခံႀကီးမွာ....အေမရိကန္နိုင္ငံရဲ႕ ကာကြယ္
ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း/စီအိုင္ေအရဲ႕ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းေဟာင္းလဲျဖစ္တဲ႔ Mr. Leon Panetta က မစၥစ္ ကလင္တန္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသမၼတေလာင္း အျဖစ္ ေရြး ခ ် ယ္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳ ဆိုၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာသြားခဲ႔ပါတယ္…..

သူ႕စကားရဲ႕ အဓိပါယ္ကေတာ႔…“အေမရိကန္နိုင္ငံသားေတြကို…..အေမရိကန္
အိပ္မက္ ဆက္လက္မက္ခြင္႔ေပးဖို႔ ´´ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္….


သူက…သူဟာ….အီတလီနိုင္ငံက…အေမရိကန္နိုင္ငံကိုေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ႔တဲ႔…. ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ ် ေနထိုင္သူတဦးရဲ႕ သားျဖစ္ပါတယ္….တဲ႔….

သူ႕မိဘ ၂ပါးစလံုးဟာ…အီတလီကေန အေမရိကန္နိုင္ငံကိုေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ႔ၿပီး
ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွာ…အီတာလ ်ံစားေသာက္ဆိုင္ဖြင္႔လွစ္ၿပီး အသက္
ေမြး၀မ္းေက ် ာင္းခဲ႔ၾကပါတယ္….တဲ႔

သူ႕ကို ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္….Montery ၿမိဳ႕ ကေလးမွာေမြးဖြားခဲ႔ၿပီး….သူ႕
ရဲ႕ ငယ္စဥ္ ခေလးဘ၀မွာ…မိသားစုစီးပြားေရးကိုကူညီတဲ႔အေနနဲ႔…လက္လွမ္းမမွီ
တဲ႔ ပန္းကန္ေဆးစင္မွာ…ေခြးေျခထိုင္ခံု ခုၿပီး ပန္းကန္ေဆးတဲ႔အလုပ္ကို လုပ္ခဲ႔ရ
ပါတယ္….တဲ႔

ဒီလို မိသားစု စီးပြားေရးကို အတူ ျပဳ စု ပ ်ိ ဳ းေထာင္ခဲ႔ရေပမဲ႔….သူဟာ…သူ႕ဖခင္
ႀကီးေတာင္ မမက္နိုင္ခဲ႔တဲ႔…အေမရိကန္အိပ္မက္ကိုမက္ခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔အတြက္……..
အေမရိကန္နိုင္ငံရဲ႕ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအဆင္႔အထိ တက္လွမ္းနိုင္ခဲ႔ပါတယ္…
တဲ႔….

အဲ႔ဒီလို…အေမရိကန္အိပ္မက္…မက္ခြင္႔ကို အေမရိကန္နိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒက အာမခံထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္…..

(မေလးရွားအိပ္မက္)

က ် ေနာ္တို႔ ျမန္မာေတြကလဲ…မေလးရွားအိပ္မက္ေတြနဲ႔…မေလးရွားကို လာခဲ႔
ၾကတာပါပဲ……

ဒါေပမဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြအတြက္…မေလးရွားအိပ္မက္က မေရရာ မေသခ ် ာလွပါဘူး…..

က ် န္တဲ႔လူမ ်ိ ဳ းေတြ…ဘာသာ၀င္ေတြကို မဆိုထားနဲ႔…..မေလးေတြနဲ႔ ဘာသာတူျဖစ္တဲ႔ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ…ရိုဟင္ဂ ် ာေတြကိုယ္တိုင္ေတာင္….မေလးရွား
အိပ္မက္ေတြကိုယ္စီနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ ် ဖို႔ႀကိဳ းစားခဲ႔ၾကေပမဲ႔…အမ ် ားစုဟာ
မေရမရာ မေသခ ် ာလွတဲ႔ အိပ္မက္ဆိုးေတြနဲ႔ပဲ…ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ႔ၾကရပါတယ္….

တခ ်ိ ဳ႕ တေတြရဲ႕ အိပ္မက္ေတြဟာ…အိႏိၵယသမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္မွာ အသက္ဆံုးရံႈး
ရျခင္းနဲ႔ အဆံုးသပ္ခဲ႔ရသလို

တခ ်ိ ဳ႕တေတြရဲ႕ အိပ္မက္ကေတာ႔ထိုင္းနိုင္ငံရဲ႕ ေတာေတြေတာင္ေတြ….ထိုင္း/
မေလးနယ္စပ္ ေတာေတြထဲက လူကုန္ကူးသမားေတြရဲ႕ ေတာတြင္းအခ ် ဳ ပ္ခန္း
ေတြမွာ….လက္စသိမ္းခဲ႔ၾကရပါတယ္…….

တခ ်ိ ဳ႕ေရာက္ေတာ႔လဲ…..ငါးဖမ္းေလွေတြေပၚမွာ ကၽြန္ျဖစ္သြားလို႔ အိပ္မက္ ဆက္မမက္နိုင္ၾကေတာ႔သလို…..

ထိုင္းအက ် ဥ္းေထာင္ေတြ…မေလးရွားေထာင္ေတြ….ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းေတြ
အထဲမွာ….ေလာကငရဲကိုခံယူရင္း…အိပ္မက္ကို အဆံုးသပ္ခဲ႔ရသူေတြလဲ….အ ေျမာက္အမ ် ားပါဘဲ…..

အသက္မေသ/ အဖမ္းမခံရလို႔…ရွင္က ် န္ေနၾကတဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဒုကၡသည္..
တနည္းေျပာရရင္…..ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ ် ေနထိုင္ေရး …မေလးရွားအိပ္မက္ရွင္
မ ် ားကလဲ…….
ကိုယ္နဲ႔ ဘာသာတူ မြတ္စလင္တိုင္းျပည္…ဆိုၿပီး…အထင္ေတြႀကီးလို႔ လာခဲ႔ၾက
ေပမဲ႔………
ေဘာ႔စနီးယားကလူျဖဴ မြတ္စလင္ေတြလို……….
ပါလက္စတိုင္းနဲ႔ ဆီးရီးယားက အာရဗ္မြတ္စလင္ေတြလို………..
အင္ဒို/ထိုင္း/ဖိလစ္ပိုင္/ကေမာၻဒီးယားမြတ္စလင္ေတြလို……..
မေလးရွားနိုင္ငံရဲ႕ လိုလိုလားလား ႀကိဳ ဆိုျခင္းကို မခံၾကရပါဘူး……..

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ/ရိုဟင္ဂ ် ာေတြရဲ႕…မေလးရွားအိပ္မက္ဟာ…….
တရားမ၀င္ေန……တရားမ၀င္အလုပ္လုပ္……
တရား၀င္လဲ အဖမ္းခံရ……တရားမ၀င္လဲ အဖမ္းခံရ……
ရဲေတြ႕ ပိုက္ဆံေပးရ….ယာဥ္ထိမ္း ပိုက္ဆံေပးရ…ျမဴနီစပယ္ပိုက္ဆံေပးရ….
အင္မီဂေရးရွင္းပိုက္ဆံေပးရ…..စြမ္းအားရွင္ေတြပိုက္ဆံေပးလိုက္ရ….ဂိုဏ္းစတားေတြ ပိုက္ဆံေပးလိုက္ရ….ရပ္ကြက္ထဲက မေလးလူမ ်ိ ဳ းေတြပိုက္ဆံေပး လိုက္ရ…အလိမ္ခံလိုက္ရ……..

ကေလးေတြ ပညာသင္ခြင္႔မရွိ….ေဆးကုသခြင္႔မရွိ…မီးဖြားခြင္႔မလြယ္.
…ယာဥ္ေမာင္းခြင္႔မရွိ…..ဘဏ္စာရင္းဖြင္႔မရ…ဘာမွပိုင္ဆိုင္ခြင္႔
မရွိတဲ႔ဘ၀နဲ႔…..အိပ္မက္ဆိုးေတြပဲ…တခုၿပီးတခု…မက္ေနၾကရပါတယ္….

မေလးရွားနိုင္ငံမွာ ရံုးဖြင္႔ထားတဲ႔….UNHCR အဖြဲ႕ ရွိေနလို႔သာ…အခ ်ိ ဳ ႕ေသာ
သူမ ် ားအတြက္…..ေကာင္းမြန္တဲ႔ အိပ္မက္ကေလးေတြ မက္ခြင္႔ရေနၾကလို႔….
ေတာ္ေသးတယ္ လို႔ ဆိုရေပမဲ႔…..UNကဒ္ရရွိထားသူတိုင္းအတြက္က ် ေတာ႔လဲ
မဟုတ္ျပန္ပါဘူး…….

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအတြက္…မေလးရွားအိပ္မက္ကေတာ႔…ဘာအာမခံခ ် က္မွမရွိတဲ႔ အိပ္မက္ဆိုးသာျဖစ္ေနပါေတာ႔တယ္……

(ျမန္မာအိပ္မက္)

ကိုယ္ေမြးဖြားႀကီးျပင္းရာ…ဇာတိနိုင္ငံျဖစ္တဲ႔….ျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္ၾကည္႔လိုက္
ေတာ႔လဲ….ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအတြက္….အိပ္မက္ေကာင္းေကာင္း မက္ခြင္႔
မရွိတဲ႔ဘ၀ပါ……

စစ္အစိုးရအလြန္ ေမွ ် ာ္လင္႔ခ ် က္ေတြ ထားခဲ႔ၾကေပမဲ႔…….

လူထုေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္တဲ႔ NLD ကလဲ……မြတ္ကင္းစင္တဲ႔လႊတ္ေတာ္….
မြတ္ကင္းစင္တဲ႔အစိုးရေတြ ထူေထာင္လို႔…..

မြတ္ ေစ ် းမေရာင္းရတဲ႔ေနရာေတြ…မြတ္မ၀င္ရတဲ႔ရပ္ရြာေတြဖန္တီးၿပီး….မြတ္စ
လင္ေတြကို မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္း ေစာ္ကားခြင္႔ေတြ…အမုန္းစကားေျပာၾကားခြင္႔ေတြ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ခြင္႔ျပဳ ထားတဲ႔အခ ်ိ န္

မြတ္စလင္ျဖစ္ေနလို႔….နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္လုပ္မေပး……နိုင္ငံသားစီစစ္ေရး
ကဒ္မရွိလို႔….ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင္႔ေတြ ဆံုးရႈံး……ျဖစ္ေနတဲ႔အခ ်ိ န္…

တိုင္းရင္းသားလူငယ္ညီလာခံလို ေနရာမ ်ိ ဳ းေလးမွာေတာင္ မြတ္စလင္ျဖစ္လို႔ ေနရာမေပးတဲ႔အခ ်ိ န္အခါ…..

ဘယ္လိုအိပ္မက္ေတြရပါဦးမလဲဗ ် ာ…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s