U Kyaw Min  “ပြင့္လင္းစြာ သံုးသပ္ အၾကံျပဳပါရေစ” (Friday Times Vol.3 No.18)

U Kyaw Min Ex-crpp 

“ပြင့္လင္းစြာ သံုးသပ္ အၾကံျပဳပါရေစ”
(Friday Times Vol.3 No.18)

ယခုတေလာ မီဒီယာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေခါင္းစဥ္တခ်ိဳ႕ကို အေတာ္အေရးေပးေဆြးေႏြးေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၄င္းတြင္ ၁၄ပါတီကထုတ္ျပန္ေသာ ရခိုင္ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ စစ္ဥပေဒ ျပဌာန္းေရးကိစၥအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥေျဖရွင္းေရး၊ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မီရွင္ အေရးမ်ား ပါဝင္သည့္အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရရွိႏိုင္ပါက ကုလသမဂၢ၏ R2P အစီအစဥ္အျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးမ်ားပါ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

Image may contain: one or more people, people standing, people walking, sky, outdoor and nature

စစ္ဥပေဒ ျပဌာန္းေရးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီညႊတ္ေၾကာင္း NLD မွ ဦးဝင္းထိန္မွ ေျဖရွင္းထားသည္။ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာ ျမွင့္တင္ရန္ လႈပ္ရွားျခင္းတစ္ခုသာဟု သံုးသပ္ ရပါသည္။ လက္ေတြ႕မွာ ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းကို စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး စစ္တပ္က လံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ားကို အဓိက တာဝန္ယူထားသည္။ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား ေရာက္ရွိ လႈပ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး ထိခိုက္သည္ဟု ဆိုျခင္းထက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပားေနသည္ဟုဆိုရေပမည္။
တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးအတြက္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္သူေလ်ာ့နည္းလာရန္လိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အေၾကာင္းျပျပီး အလြန္အကၽြံ အင္အားသံုးေန ေၾကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္ေက်ာ္လြန္၍ က်င့္သံုးေနေၾကာင္း၊ အျမတ္ထုတ္ေနေၾကာင္း၊ ခိုင္လံုေသာ အျပစ္ မျပႏိုင္ဘဲ ညွင္းဆဲေနေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ေနေၾကာင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဖမ္းဆီးမႈအျပင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနသည္။ နယ္ေျမေဒသတြင္ အထိန္းအကြပ္မရွိ ျဖစ္ေနသည္။ အာဏာရွိသူမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ျပည္သူမ်ားကို ညွင္းဆဲႏိုင္သည္။ လူထုျခားတြင္ ထိပ္လန္႔စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ က်ီးလန႔္စာ စားေနရသည္။ လူထု၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ၊ ေရာင္းဝယ္ ေဖါက္ကားမႈ၊ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မူမ်ား အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သြားသည္။
အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိေနသည္။ ယခုမိုးရာသီတြင္ လယ္ယာေျမတစ္ဝက္ခန္႔ မထြန္ယက္ႏိုင္ပဲ ပလွပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အလုပ္သမား ရွာမရျဖစ္ေနသည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဆန္စပါးရွားပါးမႈ ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ ႏိုင္သည္။ ဤရွားပါးမႈသည္ ျပည္သူအားလံုး လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးကို ထိခိုက္ႏုိုင္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လူထုႏွင့္စည္းေဝးေဆြးေႏြးျခင္း၊ အျမင္ဖလွယ္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးျခင္းမ်ားကို လူမ်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းႏွင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ တျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ အားငယ္သိမ္ငယ္ စိတ္ဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရြာမ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းဆိုရာတြင္ မြတ္စလင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ရြာမ်ားသာ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း လူမႈကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ရခိုင္ရြာမ်ားအား အဓိက ေပးေဝ ေနျခင္းကို မြတ္စလင္မ်ားက ဘက္လိုက္မႈ ရွိေနသည္ဟု ရူျမင္ေနသည္။ မီးေလာင္ခံရြာမ်ားမွ တိမ္းေရွာင္ ေနသူမ်ား ရြာျပန္ဝင္လာခြင့္ မရျခင္းေၾကာင့္ လူထုတြင္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။
အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဆိုသူမ်ားသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာလုပ္ျခင္း တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဆက္ေၾကး ေတာင္းျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မေတြ႔ရွိရေခ်။ ထိုအေျခအေနတြင္ တခ်ိဳ႕ကို္ယ္က်ိဳးရွာ အျမတ္ထုတ္ လိုသူမ်ား က အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ျခား ပဋိပကၡအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္း ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္။ ၄င္းသည္ ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္ လူမ်ိဳးစု ႏွစ္စုလံုး ဆင္းရဲဒုကၡ ပင္လယ္ေဝရမည့္ ကိန္းျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ၂၀၁၂ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ လူစဥ္ မမွီေသာ ဘ၀ျဖင့္ ေနေနရသည္ကုိ ေတြးျမင္ရန္ လိုသည္။

အစိုးရကိုယ္တိုင္က ဘက္လိုက္မႈရွိလွ်င္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုသာ အကာကြယ္ေပးသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အျမဲေျပာဆိုလွ်င္၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္နားလည္မႈ ရရွိရန္ ခဲရဥ္းေပမည္။ အစိုးရ အားေပး ေထာက္ခံျခင္း ရရွိေသာလူမ်ိဳးစုက တျခားလူမ်ိဳးစုကို အျမဲအႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္ကြပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ ဆက္လက္ ရွိေနမည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးဆိုသည္ ယေန႔ မီးေမာင္းထိုးျပေနသေလာက္ စုိးရိမ္စရာ မဟုတ္ပါ။ ထိုေဒသမွာ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အားလံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား အားလံုး ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား လက္ထဲမွာသာ ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိ။ မူလ ရခိုင္ရြာမ်ား အျပင္ နထလ (ေခၚ) နယ္ျခားေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရြာ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာ မြတ္စလင္ မ်ားထံမွ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူျပီး တည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ ေမာင္းေတာျမိဳ႕ ေတာင္ေျမာက္ မိုင္ (၁၀၀)ခန္႔တြင္ လံုျခံဳေရး တပ္စခန္းေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္၊ ၅၀ခန္႔ ရွိေနျပီ။ ရြာသားမ်ားကို ျပည္သူ႕စစ္ပံုစံ လက္နက္မ်ားလည္း ေပးအပ္ထားသည္။ နယ္ျခား တစ္ေလွ်ာက္ မုိ္င္(၁၀၀) ေက်ာ္ကုိ သံဆူးၾကိဳး ႏွစ္ထပ္ ကာရံထားသည္။ ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ရခိုင္သားမ်ား အတြက္ လံုျခံဳေရး လံုေလာက္ ျပည့္စံုသြားသည္ဟု ျမင္သည္။ မြတ္စလင္ မ်ားသာလွ်င္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္မဲ့ ျဖစ္ေနသည္။ မတရား က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခိုက္မႈ ရန္လိုမႈမ်ား အျမဲ ရွိေနသည္။

နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ေဆးေရးမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အတူ ပါလာတတ္ေသာ ရခိုင္မ်ားက မြတ္စလင္ရြာမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ျခင္း လုယက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္သျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က်လွ်င္ တန္ျပန္လက္စားေခ် တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ရသည္။
အၾကမ္းဖက္သမား ဆိုသူမ်ားသည္ အုပ္စုလိုက္ အစုအေ၀းလိုက္ ေနျခင္း၊ သြားလာ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္၍ လူထုက ခြဲျခားသိႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။ ထိုသူတုိ႔သည္ အစုိးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ တုိက္ခိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ အစုိးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းသူမ်ား သတင္းေပးသူမ်ား ရြာသားမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ ေငြညွစ္သူမ်ားကုိ ညဘက္ အလစ္သုတ္ သတ္ျဖတ္ေနရာ လူေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔အသတ္ခံရေသာ ေနရာမ်ားက ရြာသားမ်ားသည္ အစုိးရ၏ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား ခံေနရသည္။ အထက္ လူသတ္မႈ၏ ဂယက္ တျခားရြာသားမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေနသည္။ ရြာသားအားလံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ သံသယ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ေနသည္။

တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည္၊ ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္း တက္သည္၊ စသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ စစ္ေဆးေရး ကာလအတြင္း ေသသူ၊ ေသျပီး အခ်ဳပ္ေထာင္တြင္း ေသသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဘယ္ေန႔ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္သူ႔ကုိ ဖမ္းမည္၊ သတ္မည္၊ ေျပာမရႏုိင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ေခါင္ခိုက္ ေနျပီး လမ္းခရီး လံုျခံဳမႈ မရွိ၍ မုိးတြင္းကာလ ျဖစ္ေန၍ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္၍လည္း မရ ျဖစ္ေနသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ဓားစာခံ ေျမစာပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဒီၾကားမွာ ေတာမီးေလာင္၍ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္း ခတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အခ်င္းခ်င္း အျငိဳးအေထးရွိ၍ အၾကမ္းဖက္သမား ဟန္ေဆာင္ျပီး သတ္ျဖတ္ေနျခင္း မ်ိဳးလည္း ရွိႏုိ္င္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရခို္င္ ေျမာက္ပိုင္း မြတ္စလင္တုိ႔ ဘ၀ ေမွာင္မဲျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္သမား ဆိုသူမ်ား ႏွင့္ အစုိးရ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ေၾကာက္ေနရသည္။ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ လံုး၀ မရွိပါ။ ရြာသားမ်ား အိမ္ျပင္ မထြက္ရဲဘဲ အလုပ္အကုိင္ မလုပ္ၾက။ စုိက္ပ်ိဳးေရး မလုပ္ၾကဘဲ လယ္ေျမ အမ်ားစုကို ပလွပ္ထားသည္။ အလုပ္သမားလည္း ရွာမရ ျဖစ္ေနသည္။ ေနာင္ႏွစ္တြင္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္ ရွားပါးမႈ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေရေဘး၊ ေလေဘး အကူအညီမ်ား လူမ်ိဳးစု ႏွစ္စု အတြက္ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ရန္ လိုေပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေစတနာ ႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈကို ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကည္႔ေနသည္။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ႏုိင္မႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေစတနာ ႏွင့္ ဆႏၵ (Will) ေပၚမွာ အဓိက မူတည္သည္။ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ အစုိးရမ်ား ေခတ္ကာလမ်ားကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးစု ႏွစ္စု ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အဆင့္အတန္း တူညီ မွ်တရန္ လိုေပသည္။ တူညီေသာ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရရွိရန္ လုိေပသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ခိုး၀င္ေနထိုင္သူမ်ား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ား ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္း မ်ားသည္ ခြဲျခားမႈ ကို အေျခခံသည္။ မြတ္စလင္မ်ား ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္မႈ (Verification) ျပဳလုပ္ရမည္ ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ခြဲျခားျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ကာလက စီိစစ္မႈေပါင္း အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ယခု Verification သည္ စစ္အစုိးရမ်ား လက္ထက္က သံုးစြဲခဲ့ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို ႏုိင္ငံသား အဆင့္ေလွ်ာ့ေရး ကိရိယာ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ သံုးစြဲျခင္းသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား မ်ိဳးတံုးေစျခင္းပင္ ျဖစ္မည္။ Verification ႏွင့္ NVC (ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္ သူမ်ား ကိုင္ေဆာင္သည့္ လက္မွတ္) တို႔က လူထုကို တစ္လွည့္စီ ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ စိတ္ေရာဂါ ၀င္ေစသည္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီး အခ်ိန္မွ စ၍ မၾကာခင္ ကာလအထိ ထိုေဒသမွ မြတ္စလင္မ်ား (ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား) ရခိုင္ႏွင့္ တူညီေသာ ႏုိင္ငံသား လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္း ေသာ ေဒသ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ခိုး၀င္လာသူဟု သတ္မွတ္ျခင္း မခံခဲ့ရေခ်။ ရခုိင္ ႏွင့္ မြတ္စလင္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡလည္း မေပၚေပါက္ ခဲ့ေခ်။ ယခု ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရး ရာသီ ပြင့္လင္းလာေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုသူမ်ားက မြတ္စလင္ မုန္းတီးေရး ျပျပီး ရခုိ္င္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈ ရယူရန္ အားထုတ္ မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ကို ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး အခြင့္အေရး အားလံုး ပိတ္ပင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမတ္ထြက္ရန္ အားေပးပံ့ပိုးေနေသာ အင္အားစုလည္း ရွိေနေပသည္။ အိမ္က ၾကက္ျခင္း အိုးမည္းသုတ္ တုိက္ခိုက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗဟိုမွတ္ တစ္ဖက္သတ္ ေျမွာက္ပင့္ေပးမႈ ရွိေန၍ မြတ္စလင္မ်ား ဓါးစာခံ ျဖစ္ေနျခင္း မြတ္စလင္ မုန္းတီးမႈ ၾကီးထြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္မ်ားကို ယခင္ကကဲ့သို႔ ရခုိင္မ်ားက တန္းတူ ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံသား ကဒ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳလွ်င္ ရခို္င္ ေဒသ လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာ တစ္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္။ လက္ရွိ လ၀က ၀န္ၾကီးက (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၄ရက္ေန႔) ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သလို အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ရွိသူမ်ားကို ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ ထိုေဒသသည္ အေတာ္အသင့္ တည္ျငိမ္ သြားမည္။ ႏုိင္ငံသား အဆင့္ျမင့္၍ အႏုိင္က်င့္သူ ႏွင့္ အႏုိင္က်င့္ျခင္း ခံရသူ ရွိမည္ မဟုတ္။ ယခင္က ရုိဟင္ဂ်ာကို တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့၍ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ေခ်။ ဗဟို အစိုးရ၏ တရားမွ်တစြာ ကုိင္တြယ္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ျခင္း၊ ဘက္လိုက္ ေျမွာက္ပင့္ေပးမႈမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကို စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူမ်ိဳး (ေသြး/ Blood) အေျခခံသည္ဟု ရွင္းလင္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏို္င္ငံသား ဥပေဒကို ဦးေဆာင္ေရးဆြဲေသာ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ကမူ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ ျမန္မာနယ္ေျမတြင္ အေျခစုိက္ ေနထို္င္သူ အားလံုးသည္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားဟု ရွင္းလင္းထားသည္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ရမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ကုလားႏြယ္ေနလွ်င္လည္း ဥပေဒ ႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ ႏုိင္ငံသား ေပးျခင္းကို ႏွေျမာရန္ မရွိပါ။ ရက္ေရာစြာ ႏုိင္ငံသား ေပးႏုိင္ရမည္။ ကမာၻႏုိင္ငံၾကီးမ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဃဃဏဏ ေလ့လာျပီး ျဖစ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာကို ႏုိင္ငံသားေပးရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ မိမိ ဆႏၵျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။

ဤဆက္စပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရတြင္ အေရးပါခဲ့ေသာ ၀န္ၾကီး တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးရဲထြဋ္က ရုိ္ဟင္ဂ်ာကို ႏို္င္ငံသား အသိအမွတ္ျပဳရန္ မၾကာမၾကာ တင္ျပေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေခ်ာင္းငယ္ မွ ပင္လယ္ကုိ ေတြ႔ရွိေန၍ (ရန္ကုန္ မွ စကၤာပူကုိ ေရာက္ေန၍) ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အျမင္ ပိုမို ပြင့္လင္းလာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဒီၾကားမွာ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ လက္ရွိ နာမည္ၾကီး မီဒီယာ တစ္ခုရဲ႕ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ေမာင္းေတာေဒသမွာ ခိုး၀င္ ဘဂၤလီမ်ား ေန႔စဥ္ ၀င္လာေနသည္ဟု ေမးျမန္းခန္း တစ္ခုတြင္ မၾကာခင္က ေျပာဆို သြားသည္ကုိ ၀မ္းနည္းစြာ ၾကားသိရသည္။ သတိထားရန္မွာ ထိုေဒသမွာ ခုိး၀င္လာသူ မရွိသေလာက္ပါဟု သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ လ၀က ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီတို႔၏ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ထဲမွာ ရွိေနပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေခတ္ ရခိုင္ကို ၀င္ေရာက္လာသူ အမ်ားစုသည္ ရာသီအလိုက္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္၍ အလုပ္ရာသီ ကုန္လွ်င္ ေနရပ္ျပန္သြားတတ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္း ရွိသည္။ ခိုကပ္၍ က်န္ရစ္သူမ်ား ရွိလွ်င္လည္း ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးေရး အထိကရုဏ္း လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ ကာလတြင္ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းဘက္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မြတ္စလင္ ရြာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရာတြင္ ျဗိတိသွ် ေခတ္မွာ ၀င္လာသူ ဆိုသူမ်ား၏ အုိးအိမ္မ်ားလည္း ပါသြားသည္။ သူတုိ႔သည္ ျပန္လည္ ၀င္လာခြင့္လည္း မရခဲ့ေခ်။ လက္က်န္ ႏုိင္ငံျခားသား တခ်ိဳ႕သည္ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ လြတ္လပ္ေရး ရေသာ အခါ မိမိႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္သြားသည္။ ေနာက္ဆံုး အသုတ္က ဦးေန၀င္း၏ ျပည္သူပိုင္ေခတ္တြင္ ေနရပ္ျပန္သြားျပီး ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္တြင္ ရွိေနေသာ သူမ်ားကို ဘဂၤလားသား ခိုး၀င္သူမ်ားဟု စြပ္စြဲျခင္းသည္ ထိုသူတုိ႔အား လက္ရွိ ဒီမုိကေရစီ အခင္း အက်င္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး မေပးလို၍သာ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္) လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲ ကာလတြင္း ခိုး၀င္လာသူမ်ား ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲသူမ်ားက ထိုေဒသ၏ လ၀က မွတ္တမ္းမ်ားကို စီစစ္ျပီးမွသာ စြပ္စြဲ သင့္ေပသည္။ သိန္းခ်ီျပီး ၀င္လာသည္ဟု စြပ္စြဲေနရာ ထိုမွ်ေသာ လူဦးေရကို လ၀က ရုံးမွာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မရွိဘဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ လည္းေကာင္း၊ မူလ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ လည္းေကာင္း ရမည္ မဟုတ္ေခ်။ ပို၍ ရွင္းေအာင္ ေျပာရလွ်င္ ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းမွ လ၀က ရုံးမ်ားသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား လက္ထဲမွာ ျဖစ္ေနသည္။

မြတ္စလင္မွာ ရခို္င္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစလိုစိတ္ မရွိပါ။ ထိုေဒသတြင္ လူမ်ိဳး မတူ၊ ဘာသာ မတူ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ လံုး၀ မရွိသည္ကို ရခုိင္ေဒသမွာ အားလံုးက သိရွိျပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္တြင္ မြတ္စလင္မ်ား အေပၚ သံသယ ရွိရန္ မရွိပါ။ ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳရန္သာ လုိေပသည္။ ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္စလင္သည္ သမုိင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ယွဥ္၍ အတူေနထို္င္လာေသာ မိတ္ဖက္ လူမ်ိဳးစု၊ အျပန္အလွန္ မွီခိုေနေသာ လူမ်ိဳးစုသာ ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ိဳး ႏွစ္စုၾကား ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိ်ဳးစလံုးမွ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ေျပာဆုိေသာ တတိယ ဘာသာစကား တစ္ခုပင္ ရွိသည္။ ၄င္းဘာသာ စကားသည္ ကမာၻ႕ တျခား မည္သည့္ ေဒသမွာမွ ေတြ႔ရမည္ မဟုတ္။ ၄င္းသည္ပင္ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း (antiquity) ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားတြင္ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈ မရွိဘဲ စား၀တ္ေနေရး၊ သြားလာေရး လံုျခံဳမႈ ရွိလွ်င္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမွ ထိုေဒသသို႔ ထိုးေဖာက္ စည္းရုံးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ျပည္သူသည္သာ အဓိက ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ ယခု Verification ကုိ ထိုေဒသက မြတ္စလင္မ်ားက ႏုိင္ငံသား အဆင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္ဟု ျမင္ေနသည္။ ထိုစီမံခ်က္ကို ေထာက္ခံ အားေပးကူညီသူမ်ားကို သစၥာေဖာက္မ်ား အျဖစ္ ျမင္သည္။ ထိုသူမ်ားကို အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခၚျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ႏုိ္င္ငံျခား ေလ့လာေရး ခရီးမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာကို ႏုိင္ငံသား အဆင့္ေလ်ာ့ခ်ေရး ႏုိင္ငံမဲ့ ျပဳလုပ္ေရး စီမံခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္ဟု မယူဆသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္။ မိမိ လူမ်ိဳးကုိ သစၥာေဖာက္ေနသူမ်ားသည္ ထိုလူမ်ိဳးစု တစ္ခုလံုးကို မည္သည့္နည္း ႏွင့္မွ် စည္းရုံးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑သည္ မူလ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကထက္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ကို သတိျပဳ ရမည္။ ယေန႔အခါ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လူနည္းစုမ်ား ကာကြယ္ေပးေရး စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။ ၂၀၀၅ ခု ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံမွာ ႏုိင္ငံတစ္ခုခုက မိမိႏုိင္ငံအတြင္း လူနည္းစုကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး တာ၀န္ မယူပါက ကမာၻ႔လူအဖြဲ႔အစည္းက ပါ၀င္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ တညီတညြတ္ တည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၄င္းကို Responsibility to protect ဟု နာမည္ ေပးထားသည္။ အတုိခ်ဳပ္ R2P ဟု ေခၚျပီး ကုလသမဂၢမွာ ဌာနခြဲ တစ္ခု ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးထားသည္။ ေဒသအလိုက္ ရုံးခြဲမ်ားလည္း ဖြဲ႔စည္း၍ atrocities ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုေစသည္။

R2P ဆိုရာမွာ အဆင့္ (၃)ဆင့္ ရွိသည္။ ပထမ အဆင့္မွာ အခင္းျဖစ္ႏုိ္င္ငံကို genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing, and their incitement ကို တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အဆင့္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြားေသာႏုိင္ငံကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ၀ိုင္း၀န္း အားေပး ကူညီျခင္း ျဖစ္ျပီး တတိယ အဆင့္တြင္ သံတမန္ေရး ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေရး အကူအညီ ေပးေရး အျပင္ တျခားနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေရး ျဖစ္သည္။ သို႔ကူညီပါလ်က္ႏွင့္ အခင္းျဖစ္ႏုိင္ငံက သူ႔ျပည္သူကို ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကုလပဋိညာဥ္ကို အေျချပဳျပီး ကမာၻ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ စုေပါင္း၍ စတင္ျပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳေသးပါ။ ေဒါက္တာ ကုိဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကိုလည္း အေလးအနက္ထားပံု မရပါ။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေန အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္ကိုလည္း လက္မခံ ေသးပါ။ နယ္ေျမတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ပို၍ ပို၍ ဆိုးရြားလာျပီး အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ၀င္လာ သည္ဟု သတင္းျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကမာၻ႔ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက R2P စနစ္ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရး ေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြးေနသည္။ ၁၁.၇.၁၇ (အဂါၤေန႔) က BBC ျမန္မာပိုင္းမွာ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ရသည္။

ျမန္မာ အစုိးရသည္ မိမိသေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိဟု ကမာၻက စြပ္စြဲေနသည္။ ကုိဖီအာနန္ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ ဆႏၵကို အေျခခံ၍ ေျဖရွင္းမည္ဟု ျမန္မာ အစုိးရက ဆိုသည္။ ေဒသခံ ဆႏၵကို အေျချပဳလိုပါက ကိုဖီၤအာနန္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းစရာ မလိုဟု ကမာၻက ေ၀ဖန္ေနသည္။ ေဒသခံ ရခိုင္ ဆႏၵျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ေျဖရွင္း ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ကမာၻက သံုးသပ္ေနသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာသည္ လူ႔အခြင့္အေရး အလြန္အကၽြံ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ ဖိႏွိပ္မႈ အခံရဆံုးေသာ လူမ်ိဳးစု တစ္စုဟု ကုလသမဂၢ က သတ္မွတ္သည္။ ယခင္ အစုိးရ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ပါေမာကၡ Seilber Stein က (၁၃.၇.၁၇) ရက္ေန႔က VOA ဦးေက်ာ္ဇံသာ ႏွင့္ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဖိႏွိပ္ခံရဆံုး လူမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ဟု ရွင္းျပျပီး ရုိဟင္ဂ်ာ အေရး မေျဖရွင္းပါက ကမာၻတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေရး သိကၡာက်စရာ ရွိသည္။ အက်ပ္အတည္း ေတြ႔ႏုိင္စရာ ရွိသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာကို ကုိယ္ခ်င္းစာနာသူ ကမာၻမွာ မ်ားျပားလာေနသည္ဟု ရွင္းလင္း ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးကို မွန္ကန္ မွ်တေသာ မူေဘာင္၊ သမုိင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းကို အေျချပဳ၍ ေျဖရွင္းသင့္သည္။ လူမ်ိဳး ဘာသာ အေျခခံျခင္း မျပဳသင့္ ယခင္က ရုိဟင္ဂ်ာကို တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း မျပဳသင့္။ အက်ိဳးစီးပြားဖက္ အားလံုးအတြက္ Win Win ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ရွာလွ်င္ ရႏုိင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေရး လမ္းပိတ္မသြား ေျဖရွင္းလိုစိတ္ ရွိလွ်င္ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းႏုိ္င္သည္ဟု ေျပာဖူးသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မွတ္ထား ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ မွန္ကန္မွ်တေသာ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းေသာ ေျခလွမ္း တစ္ခု (initiative) တစ္ခု ယူလွ်င္ ရခိုင္ေဒသမွ ျပည္သူ အားလံုးက လက္ခံမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အခု လက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု ႏွစ္ဖက္ၾကား ေျမစာပင္ ျဖစ္ေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လိုသည္။ ရခို္င္ ေျမာက္ဖက္ ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုကို အားေပးလိုသူ ရွိမည္ဟု မယူဆပါ။ ထိုေဒသမွ မြတ္စလင္မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းျခင္း ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါ သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျပီး ဖဆပလ ပထစ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ေခတ္ကာလမ်ားကဲ့သို႔ ရခုိ္င္ျပည္နယ္မွ အထက္ လူမ်ိဳးစု ႏွစ္စုအား ေဒသခံခ်င္း အတူတူ ဟု သေဘာထားျပီး တန္းတူ ရည္တူ ဆက္ဆံပါက ယခု ဒီမုိကေရစီ အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပ အပ္ပါသည္။

ေက်ာ္မင္း
Friday Times
Vol.3 No.18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s