ဘုန္းႀကီးေက ်ာင္းေတြဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ခိုလံႈရာ နိုင္ငံေရးလူညစ္ေတြ အသံုးခ ်ရာ ..ေနရာေတြျဖစ္ေနၿပီ

Maung Maung

1 hr · Kuala Lumpur · 

ဘုန္းႀကီးေက ်ာင္းေတြဟာ……
အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ခိုလံႈရာ……
နိုင္ငံေရးလူညစ္ေတြ အသံုးခ ်ရာ ….ေနရာေတြျဖစ္ေနၿပီလား…..
————————————–
ၾကည္လင္းဟာ…ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံဖို႔ အစီအစဥ္ကို ဘုန္းႀကီးေက ် ာင္းမွာ တည္းခိုၿပီး စီစဥ္ခဲ႔တယ္…..

ၾကည္လင္းကို ႀကိဳးကိုင္ေစခိုင္းခဲ႔တဲ႔…ေအာင္ဝင္းေဇာ္ ရဲ႕ ဆရာ ေထာက္လွမ္းေရးလူထြက္ ကို ဘုန္းႀကီးေက ်ာင္းမွာ သဃၤန္းဝတ္နဲ႔ ဖမ္းခဲ႔ရတယ္…

အခု ေအာင္ဝင္းခိုင္လဲ…သဃၤန္းဝတ္ေနတယ္ ဆိုတာကို က ်ေနာ္ အေစာႀကီး
ကထဲက သတင္းရလို႔ ေရးခဲ႔တယ္
(သတင္းေပးသူရဲ႕ လံုၿခံဳ ေရးအရ….ေနၿပည္ေတာ္နားက တပ္ၿမိဳ႕မွာ ရွိေန
တယ္….လို႔ ေရးခဲ႔တယ္….)

Image may contain: 24 people, people smiling, people sitting

Continue reading