“ဘာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတာမွ မရွိခဲ့ဘူး”

Min Aung

“ဘာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတာမွ မရွိခဲ့ဘူး”

ျပႆနာ က ျမန္မာႏိုင္ငံ လို႔ လုပ္ပစ္လိုက္တယ္။ အမွန္က ေပါကၠံျပည္၊ ပုဂံျပည္ပါ။
သမိုင္းမွာ ျမန္မာဆိုၿပီး ဆြဲေရးတယ္။ ပုဂံမင္းဆက္ေတြ ကို ေလ့လာရင္ ပ်ဴ၊ ရွမ္း၊ မြန္ ေသြးေႏွာတယ္။ သထံု နဲ႔ ပုဂံနဲ႔ စစ္ျဖစ္တာ ဟာ မြန္ျမန္မာ စစ္ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီလိုပဲ အင္းဝ မင္းေခါင္နဲ႔ ဟံသာဝတီ ရာဇာဓရာဇ္ ဆိုတာ အျပန္အလွန္ သမီးေပးႏွမယူထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ စစ္တိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တေယာက္ေသ တေယာက္ငိုတယ္။ အဲလို ဘုရင္ေသာက္႐ူးေတြ ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ နဲ႔ လူမ်ိဳးေရးစြဲ မယူလာဖို႔ လိုတယ္။ သူတို႔ခ်င္းသာ အဲလိုျဖစ္တာ၊ ေအာက္ေျခက တကယ္စစ္တိုက္ေနရတဲ့ ရဲမက္ေတြ ျပည္သူေတြကို လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈေတြ ေသြးထိုးၿပီး တိုက္ခိုင္းခဲ့တဲ့ သေဘာရွိတယ္။

ဒါကို ပါးနပ္စြာ သမိုင္းအျမင္ရွိဖို႔လိုတယ္။

အဓိက သမိုင္း သင္႐ိုးၫႊႏ္ူတမ္း အသစ္ျပန္ေရးဆြဲဖို႔ လိုတယ္။

ဘာ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတာမွ မရွိ။

ဒီေဒသ မွာ တိုင္းမ္လိုင္း Time line ဆြဲ၊ ေဟာဒီေနရာမွာ ေပါကၠံျပည္၊ ေဟာဒီမွာ ဓညဝတီ၊ ေဟာဒီမွာ သထံု စသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံကေလးေတြ ေခတ္ၿပိဳင္ေဖၚျပ၊ အဲဒီကမွ အင္အားႀကီးတဲ့ ပေဒသရာဇ္က စစ္မက္နဲ႔ အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့။
ဘာ ျမန္မာ၊ ဘာမြန္၊ ဘာရွမ္း မွ မကြဲ ဘူး။
နန္းတြင္းကို ေသခ်ာ နန္း႐ိုးကို ေသခ်ာသင္။
ဒီဘုရင္က မြန္စပ္၊ ဒီဘုရင္က ပ်ဴစပ္၊ ဒီဘုရင္က ရွမ္းစပ္၊ ဒီဘုရင္က ကသည္းစပ္(ဝါ) ကုလားစပ္ စသျဖင့္ ေပၚလာမယ္။

ဘာ လူမ်ိဳး မွ ထူေထာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး.

စကတည္းက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုေသြးေႏွာ ေနတဲ့ ဘုရင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဒီအရပ္ ဒီေဒသႀကီးမွာ ဘယ္သကၠရာဇ္မွာ ဘယ္အရပ္မွာ ဘယ္သူ၊ ဘယ္အရပ္မွာ ဘယ္သူ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ စသျဖင့္သာ သမိုင္း ကို တိုင္းမ္လိုင္းဆြဲ ေရးသားဖို႔လိုတယ္။
ပုဂံမတိုင္မီက ပ်ဴေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေတြ ရွိတယ္။ ပုဂံေခတ္ၿပိဳင္ ရခိုင္ ဓညဝတီ အစ ဝတီေလးရပ္ႏိုင္ငံေတြ၊ သထံု ဟံသာဝတီ၊ ကေမ႓ာဇ နဲ႔ ဟိုးေျမာက္ဘက္ ဒူးဝါးေတြ၊ အေနာက္ဘက္ ဆလိုင္းေစာ္ဘြားေတြရဲ႕ သမိုင္းေတြကိုပါ တိုင္းမ္လိုင္းဆြဲေဖၚျပမွ ဒီျပည္ေထာင္စု ဒီလို သေႏၶတည္ လာတယ္ လူေတြ အျမင္တည့္မယ္။

အဲလို မဟုတ္ဘဲ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လို႔ သင္ေနသေရြ႕ လြဲေန၊ ေဝးေနမွာပဲ။
တကယ္လည္း မရွိခဲ့ဘူး။
ေပါကၠံျပည္၊ အဝေရႊျပည္၊ ကုန္းေဘာင္ရတနာသိဃ္ျပည္ လို႔သာ နာမည္ေတြ ေပးခဲ့တယ္။ ဘယ္တုန္းကမွ ျမန္မာျပည္ ဆိုတာ မေပးခဲ့ဘူး။
ဒါ ကၽြန္ျဖစ္မွ အဂၤလိပ္ က ေခၚတဲ့ ေပးတဲ့ နာမည္ပါ။

သမိုင္းကို စနစ္တက် ေလ့လာ၊
ျပည္ေထာင္စု မူ ကို စနစ္တက် အုတ္ျမစ္ခ်ဖို႔ လိုတယ္။

ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ ျပည္ေထာင္စု ခ်ိဳ႕တဲ့ ေနတာပါ။

တခ်ိန္ က အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆရာတို႔ ခုလို ျပဌာန္းခဲ့တယ္ ပဲ ျမင္ပါတယ္။
ခု ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့ပါ။
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းအညီ တိုင္းမ္လိုင္းဆြဲၿပီး ဒီေဒသႀကီးမွာ လူမ်ိဳးစုေတြ အၿပိဳင္ ေနထိုင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကတာကို ေဖၚျပေရးသားျပဳစုႏိုင္မွ ျပည္ေထာင္စု မူ ကို ဦးတည္ တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဘယ္လူမ်ိဳးကမွ ဘယ္လူမ်ိဳးထက္ မသာတဲ့(ခုက ျမန္မာေတြကပဲ တျခားလူမ်ိဳးေတြထက္သာသလိုလို၊ ျမန္မာေတြကပဲ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ခဲ့သလိုလို)
သမိုင္းျဖစ္ေနပါေရာ။

လူမ်ိဳးတိုင္း လူေကာင္း လူဆိုး၊ တရားမႈ၊ မတရားမႈ၊
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားျခင္း၊ ယုတ္ညံ့႐ိုင္းစိုင္းျခင္းေတြရွိ၊
“လူ” ဆိုတာ ဘာလဲ သင္ယူေသာ သူ တို႔ သိသာလာျမင္လာ ေစမယ့္၊ သင္႐ိုး ျဖစ္ဖို႔လို။

စနစ္ရဲ႕ သားေကာင္ ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာကိုသာ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လို။

ဉာဏ္ႀကီးၾကပါကြယ္႐ို႕။
သမိုင္းသင္တာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေအာင္၊ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္တက္ႂကြေအာင္ ဆိုတဲ့ ေပါေတာေတာ ခပ္နိမ့္နိမ့္အယူအဆ အေတြးအျမင္ေတြ ကေန၊
သမိုင္းသင္တာ သင္ခန္းစာ ယူဖို႔၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားသံုးသပ္တတ္ေစဖို႔၊ အသိအျမင္ျမင့္မား ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ဖို႔
ျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကဖို႔ လို ေနပါၿပီ။

ခ်ိဳတူးေဇာ္

Advertisements

One thought on ““ဘာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတာမွ မရွိခဲ့ဘူး”

 1. ခ ်ိဳတူးေဇာ္

  ” ငျပဴး က ၿပဲ တဲ့ စကား ”

  လာေခ ်ေသးတယ္။
  ” ျပည္ေထာင္စုႀကီးေတာ့ ၿပိဳကြဲ မခံႏိုင္ပါဘူး ” ဆိုပဲ။

  ဘာနဲ႔ တူသလဲ ဆိုေတာ့၊
  မိစံု ဖစံု ေရွ႕ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေပါင္းသင္းေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္လို႔
  ေတာင္းရမ္း လက္ထပ္ယူသြားၿပီး၊
  ယူကထဲက ႏွိပ္စက္ေနတဲ့ လင္ဆိုးမ ်ိဳး။
  မယား ကို ထိုးႀကိတ္ ႐ိုက္ႏွက္၊
  ဘာမွ လုပ္ကိုင္မေကၽြးေမြးတဲ့ အျပင္၊
  ပါလာသမွ ် မိဘအေမြအႏွစ္ေတြ ယူသံုးျဖဳန္း၊
  ေသာက္စားမူးရစ္၊
  မယားငယ္ေန
  ေန႔ရွိသမွ ် လူ႐ုပ္မေပၚေအာင္
  ဖူးေယာင္က ်ိဳးပဲ့ေနေအာင္
  ႐ိုက္ႏွက္ထားခံရတာကို ……
  မိဘရင္း ေဆြမ ်ိဳးရင္းေတြက မခံႏိုင္လို႔
  ငတို႔သမီး ငတို႔ျပန္ေခၚသြားေတာ့မယ္ …..ဆိုတဲ့ အခါ
  ခ ်စ္ျခင္းကို မခြဲပါနဲ႔ ေျပာသလိုမ ်ိဳး။
  ၿပီးေတာ့ ၿခိမ္းလား ေျခာက္လား၊
  မယားခိုးမႈနဲ႔ ရဲတိုင္မယ္ ဆိုလား ရွိေသး။

  အဲသလိုနဲ႔ မဆလေခတ္တေခတ္လံုးမိႈင္းတိုက္၊
  စစ္တပ္က ျပစ္မႈႀကီးလို မိႈင္းတိုက္ထားေတာ့
  ျပည္ေထာင္စု က ခြဲထြက္မယ္ လို႔
  ေျပာေတာင္ မေျပာရဲ ၾကေပေတာ့ဘူး။

  ခြဲထြက္မယ္ဆိုတာ
  လက္ မခံႏိုင္ရင္ တျခားဟာနဲ႔ ခံ။

  ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာ မင္းတို႔ပိုင္မဟုတ္ဘူး။
  ငတို႔ ဘိုးဘြားအစဉ္အဆက္ ငတို႔ေျမ ငတို႔ထီး ငတို႔နန္းေနလာတာ။
  မင္းတို႔ယံုစားလို႔ ဒုကၡေရာက္ၿပီးၿပီ။
  ငတို႔မွာ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။
  မင္းတို႔သာ ဒို႔ေျမ ဒိုျပည္ ဆိုခြင့္ရွိတာ မဟုတ္။
  ငတို႔လဲ ဒို႔ေျမ ဒို႔ျပည္ ဆိုခြင့္ရွိၿပီးသား။
  ႀကိဳက္တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းလွန္။

  ျပည္နယ္သားေတြ
  ရဲရဲေျပာ၊ ရဲရဲေရး၊ ရဲရဲဆႏၵထုတ္ေဖၚၾကပါ။

  ” ျပည္နယ္ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ဟာ ငတို႔ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးပါ “။

  ခ ်ိဳတူးေဇာ္

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s